Jdi na obsah Jdi na menu
 


Něco málo z výstavního řádu

Výstavy psů plemene Boxer jsou pořádány Boxerklubem ČR a organizovány územními pobočkami (dále jen ÚP), na kterých se veřejně hodnotí, do jaké míry přihlášení jedinci odpovídají standardu, který je schválen Mezinárodní kynologickou organizací (FCI) a provádí se srovnání předvedených jedinců.

Druhy výstav výstavy se dělí podle zadávaných titulů následovně:

Výroční speciální výstava:

a) je pořádána pouze jedenkráte za rok,

b) může se zadávat titul Vítěz roku a Juniorský vítěz roku, vítěz plemene FCI-BOB, vítěz třídy veteránů, Nejhezčí veterán

c) může se zadávat čekatelství - CAC ČR, res. CAC ČR, CAJC ČR, ČKV,ČKJV.

 

Klubové výstavy:

3.2.1. Klubová výstava se zadáním - CAC ČR, res. CAC ČR, CAJC ČR, ČKV, ČKJV, BOB, vítěz třídy veteránů, Nejhezčí veterán.

3.2.2. Klubová výstava se zadáním - vítěz třídy mladých, CACK, res. CACK, ČKV, ČKJV, vítěz třídy veteránů, Nejhezčí veterán, Nejlepší mladý jedinec, Nejlepší jedinec výstavy.

Výstavní třídy

a) třída dorostu 6 - 9 měsíců

b) třída mladých 9 - 18 měsíců

c) třída otevřená od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy a feny

d) třída pracovní od 15 měsíců, je přístupná pouze pro jedince, kteří mají složenou pracovní zkoušku opravňující k zařazení do třídy pracovní na výstavách pořádaných Boxerklubem ČR, tj. ZVV , VPG, IPO a zkoušky na které byl vydán mezinárodní certifikát.

e) třída vítězů od 15 měsíců, je přípustná pouze pro psy a feny, kteří získali některý z uvedených titulů:

Mezinárodní šampion krásy FCI, šampion některé z členských zemí FCI, šampion BK ČR, Klubový vítěz (který byl získán na základě čekatelství), Národní vítěz, Vítěz roku

f) třída čestná od 15 měsíců, podmínky pro zařazení stejné jako pro třídu vítězů

g) třída veteránů od 8 let

h) třída mimo konkurenci zde je možno představit psy a feny bez nároku na klasifikaci a pořadí

Jednotlivé třídy se rozdělují na zlaté a žíhané. Případné tituly a čekatelství se udělují pro psy a feny v obou barevných rázech.

Uvedené tituly, zařazující do třídy vítězů, musí být získány v konkurenci dospělých.

Pro zařazení do příslušné třídy je rozhodující věk jedince v den konání výstavy.

V případě, že složená pracovní zkouška opravňuje k zařazení do třídy pracovní, musí být k přihlášce přiloženo potvrzení o vykonané zkoušce.

V případě, že získané ocenění opravňuje k zařazení do třídy vítězů, musí být k přihlášce přiložena fotokopie získaného titulu.

Pokud nejsou tyto doklady řádně doloženy, je pořadatel povinen přeřadit jedince do třídy otevřené.

Klasifikace

Ocenění psa se provádí zadáním známky a barevným označením (stužka apod.)

Třída dorostu

velmi nadějná - žlutá barva

nadějná - bílá barva

Ve třídě dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců, ale nezadává se titul vítěz třídy.

Třída mladých, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů

výborná - modrá barva

velmi dobrá - červená barva

dobrá - zelená barva

dostatečná - fialová barva

V těchto třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá.

Vyloučen z posuzování:

Vyloučen z posuzování musí být jedinec, u něhož jsou v průběhu posuzování zjištěny vylučující vady a dále pak jedinci, u kterých byl proveden operativní zákrok zakrývající vrozenou vadu exteriéru.

V posudkovém listě může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, kteří v dané třídě soutěžili.