Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstavy přehled

 

VÝSTAVY v ČR 

 informace ČMKU ZDE

 

Seznam výstav v kategorii Mezinárodní (CACIB)

Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno Brno 2.2.2013
Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno Brno 3.2.2013
Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích České Budějovice 30.3.2013 - 31.3.2013
Mezinárodní výstava psů Praha Praha 4.5.2013 - 5.5.2013
Mezinárodní výstava psů Litoměřice Litoměřice 25.5.2013 - 26.5.2013
Intercanis Brno Brno 29.6.2013 - 30.6.2013
Interdog Bohemia Mladá Boleslav Mladá Boleslav 20.7.2013 - 21.7.2013
Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích České Budějovice 5.10.2013 - 6.10.2013
Mezinárodní výstava psů Praha Praha 2.11.2013
Mezinárodní výstava psů Praha Praha 3.11.2013
Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno Brno 22.2.2014
Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno Brno 23.2.2014
Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích České Budějovice 26.4.2014 - 27.4.2014
Mezinárodní výstava psů Praha Praha 3.5.2014 - 4.5.2014
Mezinárodní výstava psů Litoměřice Litoměřice 24.5.2014 - 25.5.2014
Intercanis Brno Brno 21.6.2014 - 22.6.2014
Interdog Bohemia Mladá Boleslav Mladá Boleslav 30.8.2014 - 31.8.2014
Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích České Budějovice 20.9.2014 - 21.9.2014
Mezinárodní výstava psů Praha Praha 1.11.2014
Mezinárodní výstava psů Praha Praha 2.11.2014
Mezinárodní výstava v Českých Budějovicích České Budějovice 25.4.2015 - 26.4.2015
Mezinárodní výstava psů Praha Praha 2.5.2015 - 3.5.2015
Mezinárodní výstava psů Litoměřice Litoměřice 23.5.2015 - 24.5.2015
Intercanis Brno Brno 27.6.2015 - 28.6.2015
Interdog Bohemia Mladá Boleslav Mladá Boleslav 29.8.2015 - 30.8.2015
Mezinárodní výstava v Českých Budějovicích České Budějovice 10.10.2015 - 11.10.2015
Mezinárodní výstava psů Praha Praha 31.10.2015
Mezinárodní výstava psů Praha Praha 1.11.201

 

Seznam výstav v kategorii Národní (CAC)

Moravská národní výstava psů v Brně Brno 5.1.2013 - 6.1.2013
Národní výstava psů Ostrava Ostrava 13.4.2013 - 14.4.2013
Národní výstava psů Klatovy Klatovy 15.6.2013 - 16.6.2013
Národní výstava psů v Mladé Boleslavi Mladá Boleslav 24.8.2013 - 25.8.2013
Moravskoslezská národní výstava psů Brno 7.9.2013 - 8.9.2013
Hanácká národní výstava psů v Brně Brno 4.1.2014 - 5.1.2014
Národní výstava psů Ostrava Ostrava 12.4.2014 - 13.4.2014
Národní výstava psů Klatovy Klatovy 28.6.2014 - 29.6.2014
Národní výstava psů v Mladé Boleslavi Mladá Boleslav 19.7.2014 - 20.7.2014
Moravskoslezská národní výstava psů Brno

27.9.2014 - 28.9.2014

 

Bostonský terier

 

 

 

 

 

 

Přihláška do klubu : PŘIHLÁŠKA DO KLUBU 

Organizační řád I. CZ Yorkshire terrier clubu

1. Akce pořádané klubem

a) bonitace  -    minimálně         4 x ročně;

b) výstavy   -      klubové               1 x ročně;

                           speciální            minimálně 1x za 3 roky;

2. Členské příspěvky

a) řádné         -    úhrada do 31. ledna daného roku

b) s pokutou -     příspěvky zaplacené po 31. lednu daného roku se zvyšují o 100% a tato pokuta je splatná pouze do konce kalendářního roku;

c)  člen, který zaplatil členské příspěvky po 31. lednu toho kterého roku a na výzvu výboru neuhradí do jednoho měsíce od vyzvání výše stanovenou pokutu, bude z klubu vyškrtnut a zaplacený členský příspěvek snížený o náklady s tím spojené mu bude vrácen;

3. Poplatky

 

 

ČLEN klubu

Nečlen klubu

a) bonitace

  350,-Kč

600,-Kč

b) krytí pes

  151,-Kč

 

c) krycí list

  152,-Kč

 

d) za zapsané štěně

    60,-Kč

 

e) inzerce ve Zpravodaji černobílá

 

 

                 celá stránka

  400,-Kč

800,-Kč

                 1/2 strany

  200,-Kč

400,-Kč

                 1/4 strany

  120,-Kč

240,-Kč

                 1/8 strany

    80,-Kč

160,-Kč

f) inzerce ve Zpravodaji -barevná

 

 

    celá stránka – text + foto

1200,-Kč

 

    1/2 stránky

  700,-Kč

 

g) brožurky – Malá knížka o jorkšírkovi  20,-,

                      Malá knížka o bostonkovi  10,-

    (pokud nedojde ke změně ceny ze strany tiskárny)

h) Poskytování servisu pro nečleny klubu –  

    jednorázově


4Průkaz původu        

Chovatel je povinen při prvním vrhu poslat poradci chovu originál průkazu původu feny za účelem provedení přeregistrace, nezařídil-li si již přeregistraci sám chovatel.

5. Každá revizní zpráva a zpráva z jakékoliv komise musí být předložena výboru a následně projednána;

6. Revize pokladny musí být provedena každou výborovou schůzi;

7. Pokladník a poradci chovu budou používat číslované příjmové a výdajové doklady;

8. Poradci chovu a referent pro evidenci členů jsou povinni dělat vyúčtování;

9. Pokladník nesmí bez podpisu předsedy, nebo pověřeného člena výboru vyplatit žádné výdaje členům výboru a klubu a na každé výborové schůzi je povinen informovat členy výboru o stavu konta a pokladny;

10. Chovatelé, kteří vstoupí do dalšího klubu YT a BT musí tuto skutečnost sdělit hlavnímu poradci chovu současně s čestným prohlášením, ve kterém klubu budou provozovat chov.

11. Člen klubu, který provozuje chov v našem klubu a který se zúčastní bonitace v jiném klubu, je povinen zaslat hlavnímu poradci chovu do 14ti dnů fotokopii PP, bonitační karty a 2 fotografie bonitovaného jedince.

12. Poradce chovu má na vystavení krycího listu 3 týdny od doručení žádosti o vystavení krycího listu;

13. Když si chovatel zapomene zažádat o vystavení krycího listu včas, může požádat poradce chovu o vystavení expres krycího listu, tj. do 24 hodin od doručení žádosti o vystavení krycího listu v pracovní dny. Za vystavení krycího listu zaplatí chovatel 100% navíc.

14. Kontrolní tetovací pásek musí být řádně vyplněn a hlavně musí být uvedeno, zda má štěně fontanelu či nikoliv. Když nebude vyplněna kolonka fontanely, bude tetovací pásek vrácen chovateli zpět k doplnění a musí tam být nové razítko veterinárního lékaře.

15. Poskytování chovatelského servisu nečlenům klubu. Tento servis bude poskytnut nečlenům klubu  po zaplacení částky viz bod 3h) a při dodržení Řádu na ochranu zvířat při chovu psů a Zápisního řádu – viz žádost o vystavení krycího listu pro nečleny klubu

Tento organizační řád byl schválen Valnou hromadou klubu dne 16. února 2008

Bod 3h) byl schválený Valnou hromadou 21. 2. 2009

 

 

BONITACE

Chcete-li, aby Váš pes nebo fena byli zařazeni do chovu musíte se zúčastnit bonitace.

Absolvování výstavy již není povinné.

Co je nutné k bonitaci:

- Pes/fena musí být v den bonitace starší 12ti měsíců.

- Pes/fena musí splňovat váhový limit - hmotnost Boston terriera nesmí přesáhnout 11,4 kg.

- Zaslat přihlášku k bonitaci spolu s fotokopií rodokmenu (bez tohoto nebude přihláška akceptována), nejpozději 14 dní před bonitací na adresu bonitačního referenta. PŘIHLÁŠKA K BONITACI zde: PŘIHLÁŠKA K BONITACI

  Přihláška je také  k dispozici v  předaných materiálech (Zpravodaj). Klub ji dodatečně nerozesílá.

- Dostavit se na bonitaci včas

Přihlášky na bonitaci se nepotvrzují    

Poplatek za bonitaci ve výši 350,- Kč se platí při příchodu

Součástí bonitace je pořízení fotografie Vašeho psa/feny na Vaše náklady, která současně s fotokopií průkazu původu a bonitační kartou bude založena u hlavního poradce chovu

Při bonitaci musí pes/fena:

-         stát klidně na váze a na podložce při měření

-         ukázat zuby a skus

-         předvést se v pohybu na vodítku a výstavním postoji  

Chovatelé, kteří se dostaví k bonitaci, musí mít:

-         průkaz původu psa/feny

-         očkovací průkaz s platným očkováním

-         členský průkaz Klubu

-         ústřižek PP, kterou jste zaplatili členský příspěvek pro příslušný rok

Termíny a místa konání bonitací jsou uvedeny ve Zpravodaji a na klubových www stránkách

FENA: Je-li fena uznána chovnou (prošla úspěšně bonitací) smí být nakryta až po dovršení 15. měsíců

          Přeregistrace feny se provádí při prvním vrhu. 

PES:  Je-li pes uznán chovným, smí začít krýt po dosažení věku 15. měsíců.

          Majitel krycího psa po bonitaci zašle rodokmen hlavnímu poradci chovu, aby mohla být provedena přeregistrace a pes mohl krýt.    

Nemá-li chovatel chovatelskou stanici, musí si požádat o chráněný název chovatelské stanice na adrese Českomoravská kynologická únie, Jankovcova 53, blok C, Praha 7, 170 00, tel. 234602277Více zde: http://www.bostonterrierclub.cz/bonitace/