Jdi na obsah Jdi na menu
 


stopařská FPr1

Nejvyšší počet bodů 100

Stopařské zkoušky ve stupních 1 až 3 se skládají jen z oddílu A, SchH/VPG zkoušky 1 až 3.

SchH/ VPG 1 oddíl "A"

Vlastní stopa, nejméně 300 kroků dlouhá, 3 úseky, 2 lomy (cca 90 stupňů), 2 předměty psovoda, nejméně 20 minut stará, čas k vypracování 15 min. Sledování stopy 80 bodů. Předměty (10+10) 20 bodů. Celkem 100 bodů.

Všeobecná ustanovení:

Rozhodčí nebo osoba zodpovědná za úsek stop určí tvar stopy vzhledem k prostoru, který je k pokládání stop určen. Předměty, případně lomy, nemusí být na všech stopách položeny ve stejných vzdálenostech od sebe. Začátek (nášlap) stopy musí být dobře označen štítkem, který je v bezprostřední blízkosti vlevo zastrčen do země. Psovod (=kladeč stopy) ukáže předměty před pokládáním stopy rozhodčímu nebo osobě odpovědné za úsek stop. Použity mohou být pouze předměty dobře prosycené pachem (nejméně 30 min.). Psovod (=kladeč stopy) se zdrží krátce na nášlapu a jde pak normálním krokem v určeném směru. Rovněž lomy jsou kladeny normálním krokem, kterým kladeč plynule vchází do dalšího úseku. První předmět je pokládán po nejméně 100 krocích na 1. nebo 2. úsek, druhý předmět na konec stopy. Předměty musí být pokládány na stopu za chůze. Po položení posledního předmětu jde kladeč dále ještě několik kroků v přímém směru. V průběhu jedné stopy musí být pokládány rozdílné předměty (např.: kůže, textil, dřevo). Předměty mohou být nejvíce 10 cm dlouhé, 2-3 cm široké a 0,5-1 cm silné, a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu. Po dobu pokládání stopy musí být pes mimo dohled. Rozhodčí a doprovodné osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v prostoru, ve kterém má dvojice (psovod a pes) právo stopu vypracovávat (např. nesmí psovoda předcházet).

a) Zvukový povel: "Hledej" nebo "Stopa". Zvukový povel pro hledání je povolen na začátku stopy a po prvním předmětu.

b) Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může hledat buď volně nebo na 10 m dlouhé šňůře. Stopovací šňůra 10 m dlouhá může být vedena přes záď psa bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami psa. Může být upevněna přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo do místa k tomu určenému na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje, bez přídavných řemenů.

Na výzvu se hlásí psovod se svým psem v základním postoji rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje. Před stopou, v průběhu uvádění a při celkové práci na stopě, je nutno se zdržet jakéhokoliv nátlaku na psa. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na začátek stopy, a je na stopu uveden. Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a nízkým nosem navětřit. Pak musí dále se zájmem sledovat průběh stopy nízkým nosem a stejnoměrným tempem. Psovod následuje psa na konci stopovací šňůry s odstupem 10 m. Rovněž při volném sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod stopovací šňůru v ruce, může být prověšena. Lomy musí pes vypracovávat s jistotou. Po jejich vypracování musí ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy. Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedání může s ním zůstat stát nebo sedět nebo s ním přijít ke psovodovi (též střídavě). Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem dále na stopě pokračuje nebo si s ním lehne. Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje (též střídavě).

Pokud pes předmět označil, položí psovod stopovací šňůru a jde k němu. Zvednutím předmětu ukáže, že byl psem nalezen. Pak zvedne stopovací šňůru a pokračuje se psem na stejném místě ve sledování stopy. Po ukončení stopy se nalezené předměty ukazují rozhodčímu.

c) Hodnocení: Pokud je stopa vypracovávána se zájmem, stejnoměrně a přesvědčivě a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kritériem hodnocení. Ověřování, aniž by pes stopu opouštěl, není chybou. Chybné sledování, vysoký nos, vyprazdňování se psa, ověřování v kroužcích na lomech, dlouhé, váhavé zvedání předmětů, poskytování pomoci, označení nepoloženého předmětu je postihováno ztrátou bodů. Vzdálí-li se pes od stopy více než na délku stopovací šňůry, je jeho práce na stopě ukončena. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je psovod vyzván rozhodčím, aby psa následoval. Není-li této výzvy uposlechnuto, je rozhodčím práce psa na stopě ukončena. Není-li do 15 min. po uvedení psa na nášlap dosaženo konce stopy, je práce psa na stopě rozhodčím rovněž ukončena. Získané body až do ukončení stopy jsou zadány. Za nezvednuté či neoznačené předměty se body nezadávají. Střídavé zvedání a označování předmětů na jedné stopě je chybné. Platí způsob nahlášený psovodem. Zvednutí nebo označení na stopě nepoloženého předmětu je hodnoceno v rámci úseku. Rozdělení bodů za sledování stopy na úsecích musí odpovídat jejich délce a stupni obtížnosti. Hodnocení jednotlivých úseků se provádí známkami a body.

Nejeví-li pes o stopu zájem (delší setrvání psa na stejném místě bez snahy o hledání stopy), může být stopa ukončena, i když se pes dosud na stopě nachází. Po čtvrtém neúspěšném uvedení psa na začátek stopy je jeho práce ukončena.

 

stopařská FPr2

SchH/VPG 2 oddíl "A"

Cizí stopa, nejméně 400 kroků dlouhá, 3 úseky, 2 lomy (cca 90 stupňů), 2 předměty, nejméně 30 minut stará, čas k vypracování 15 min. Sledování stopy 80 bodů. Předměty (10+10) 20 bodů. Celkem 100 bodů

Všeobecná ustanovení:

Rozhodčí nebo osoba zodpovědná za úsek stop, určí tvar stopy vzhledem k prostoru, který je k pokládání stop určen. Předměty, případně lomy, nemusí být na všech stopách položeny ve stejných vzdálenostech od sebe. Začátek (nášlap) stopy musí být dobře označen štítkem, který je v bezprostřední blízkosti vlevo zastrčen do země.

Pořadí účastníků je rozhodčím po položení stop losováno. Kladeč stopy ukáže předměty před pokládáním stopy rozhodčímu nebo osobě odpovědné za úsek stop. Použity mohou být pouze předměty dobře prosycené pachem (nejméně 30 min.). Kladeč stopy se zdrží krátce na nášlapu a jde pak normálním krokem v určeném směru. Rovněž lomy jsou kladeny normálním krokem, kterým kladeč plynule vchází do dalšího úseku. První předmět je pokládán po nejméně 100 krocích na 1. nebo 2. úsek, druhý předmět na konec stopy.

Předměty musí být pokládány na stopu za chůze. Po položení posledního předmětu jde kladeč dále ještě několik kroků v přímém směru. V průběhu jedné stopy musí být pokládány rozdílné předměty (např.: kůže, textil, dřevo). Předměty mohou být nejvíce 10 cm dlouhé, 2-3 cm široké a 0,5-1 cm silné, a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu. Po dobu pokládání stopy musí být psovod i pes mimo dohled.

Rozhodčí, kladeč a doprovodné osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v prostoru, ve kterém má dvojice (psovod a pes) právo stopu vypracovávat (např. nesmí psovoda předcházet).

a) Zvukový povel: "Hledej" nebo "Stopa", zvukový povel pro hledání je povolen na začátku stopy a po prvním předmětu.

b) Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může hledat buď volně nebo na 10 m dlouhé šňůře. Stopovací šňůra 10 m dlouhá může být vedena přes záď psa, bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami psa. Může být upevněna přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo do místa k tomu určenému na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje, bez přídavných řemenů. Na výzvu se hlásí psovod se psem v základním postoji rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje. Před stopou, v průběhu uvádění a při celkové práci na stopě je nutno se zdržet jakéhokoliv nátlaku na psa. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na začátek stopy a je na stopu uveden. Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a nízkým nosem navětřit. Pak musí dále se zájmem sledovat průběh stopy nízkým nosem a stejnoměrným tempem. Psovod následuje psa na konci stopovací šňůry s odstupem 10 m. Rovněž při volném sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod stopovací šňůru v ruce, může být prověšena. Lomy musí pes vypracovávat s jistotou. Po jejich vypracování musí ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy. Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedání může s ním zůstat stát, sedět nebo též s ním přijít ke psovodovi (též střídavě). Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem dále na stopě pokračuje nebo si s ním lehne. Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje (též střídavě). Pokud pes předmět označil, položí psovod stopovací šňůru a jde k němu. Zvednutím předmětu ukáže, že byl psem nalezen. Pak zvedne stopovací šňůru a pokračuje se psem na stejném místě ve sledování stopy. Po ukončení stopy se nalezené předměty ukazují rozhodčímu.

c) Hodnocení: Pokud je stopa vypracovávána se zájmem, stejnoměrně a přesvědčivě, a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kritériem hodnocení. Ověřování, aniž by pes stopu opouštěl, není chybou. Chybné sledování, vysoký nos, vyprazdňování se psa, ověřování v kroužcích na lomech, dlouhé, váhavé zvedání předmětů, poskytování pomoci, označení nepoloženého předmětu je postihováno ztrátou bodů.

Vzdálí-li se pes od stopy více než na délku stopovací šňůry, je jeho práce na stopě ukončena. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je psovod vyzván rozhodčím, aby psa následoval. Není-li této výzvy uposlechnuto, je rozhodčím práce psa na stopě ukončena. Není-li do 15-ti min. po uvedení psa na nášlap dosaženo konce stopy, je práce psa na stopě rozhodčím rovněž ukončena. Získané body až do ukončení stopy jsou zadány. Za nezvednuté či neoznačené předměty se body nezadávají. Střídavé zvedání a označování předmětů na jedné stopě je chybné. Platí způsob nahlášený psovodem. Zvednutí nebo označení na stopě nepoloženého předmětu je hodnoceno v rámci úseku. Rozdělení bodů za sledování stopy na úsecích musí odpovídat jejich délce a stupni obtížnosti. Hodnocení jednotlivých úseků se provádí známkami a body. Nejeví-li pes o stopu zájem (delší setrvání psa na stejném místě bez snahy o hledání stopy), může být stopa ukončena, i když se pes dosud na stopě nachází.

Po čtvrtém neúspěšném uvedení psa na začátek stopy je jeho práce ukončena.

 

stopařská FPr3

SCHH/VPG 3 oddíl "A"

Cizí stopa, nejméně 600 kroků dlouhá, 5 úseků, 4 lomy (cca 90 stupňů), 3 předměty, nejméně 60 minut stará, čas k vypracování 20 min. Sledování stopy 80 bodů. Předměty (7+7+6) 20 bodů. Celkem 100 bodů.

Všeobecná ustanovení:

Rozhodčí nebo osoba zodpovědná za úsek stop určí tvar stopy vzhledem k prostoru, který je k pokládání stop určen. Předměty, případně lomy, nesmí být na všech stopách položeny ve stejných vzdálenostech od sebe. Začátek (nášlap) stopy musí být dobře označen štítkem, který je v bezprostřední blízkosti vlevo zastrčen do země. Pořadí účastníků je rozhodčím po položení stop losováno. Kladeč stopy ukáže předměty před pokládáním stopy rozhodčímu nebo osobě odpovědné za úsek stop. Použity mohou být pouze předměty dobře prosycené pachem (nejméně 30 min.). Kladeč stopy se zdrží krátce na nášlapu a jde pak normálním krokem v určeném směru. Rovněž lomy jsou kladeny normálním krokem, kterým kladeč plynule vchází do dalšího úseku. První předmět je pokládán po nejméně 100 krocích na 1. úsek, druhý předmět na 2. nebo 3. úsek, třetí předmět na konec stopy. Předměty musí být pokládány na stopu za chůze.

Po položení posledního předmětu jde kladeč dále ještě několik kroků v přímém směru. V průběhu jedné stopy musí být pokládány rozdílné předměty (na př.kůže, textil, dřevo). Předměty mohou být nejvíce 10 cm dlouhé, 2-3 cm široké a 0,5-1 cm silné a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu. Po dobu pokládání stopy musí být psovod i pes mimo dohled. Rozhodčí, kladeč a doprovodné osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v prostoru, ve kterém má dvojice (psovod a pes) právo stopu vypracovávat (např. nesmí psovoda předcházet).

a) Zvukový povel: "Hledej" nebo "Stopa". Zvukový povel pro hledání je povolen na začátku stopy a po prvním a druhém předmětu.

b) Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může hledat buď volně nebo na 10 m dlouhé šňůře. Stopovací šňůra 10 m dlouhá může být vedena přes záď psa, bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami psa. Může být upevněna přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo do místa k tomu určenému na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje bez přídavných řemenů. Na výzvu se hlásí psovod se psem v základním postoji rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje. Před stopou, v průběhu uvádění a při celkové práci na stopě je nutno se zdržet jakéhokoliv nátlaku na psa. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na začátek stopy a je na stopu uveden. Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a nízkým nosem navětřit. Pak musí dále se zájmem sledovat průběh stopy nízkým nosem a stejnoměrným tempem. Psovod následuje psa na konci stopovací šňůry s odstupem 10 m. Rovněž při volném sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod stopovací šňůru v ruce, může být tato prověšena. Lomy musí pes vypracovávat s jistotou. Po jejich vypracování musí ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy. Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedání může s ním zůstat stát, sedět nebo též s ním přijít ke psovodovi (též střídavě). Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem dále na stopě pokračuje nebo si s ním lehne. Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje (též střídavě). Pokud pes předmět označil, položí psovod stopovací šňůru a jde k němu. Zvednutím předmětu ukáže, že byl psem nalezen. Pak zvedne stopovací šňůru a pokračuje se psem na stejném místě ve sledování stopy. Po ukončení stopy se nalezené předměty ukazují rozhodčímu.

c) Hodnocení: Pokud je stopa vypracovávána se zájmem, stejnoměrně a přesvědčivě a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kritériem hodnocení. Ověřování, aniž by pes stopu opouštěl, není chybou. Chybné sledování, vysoký nos, vyprazdňování se psa, ověřování v kroužcích na lomech, dlouhé, váhavé zvedání předmětů, poskytování pomoci, označení nepoloženého předmětu je postihováno ztrátou bodů. Vzdálí-li se pes od stopy více než na délku stopovací šňůry, je jeho práce na stopě ukončena. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je psovod vyzván rozhodčím, aby psa následoval. Není-li této výzvy uposlechnuto, je rozhodčím práce psa na stopě ukončena. Není-li do 20-ti min. po uvedení psa na nášlap dosaženo konce stopy, je práce psa na stopě rozhodčím rovněž ukončena. Získané body až do ukončení stopy jsou zadány. Za nezvednuté či neoznačené předměty se body nezadávají. Střídavé zvedání a označování předmětů na jedné stopě je chybné. Platí způsob nahlášený psovodem. Zvednutí nebo označení na stopě nepoloženého předmětu je hodnoceno v rámci úseku. Rozdělení bodů za sledování stopy na úsecích musí odpovídat jejich délce a stupni obtížnosti. Hodnocení jednotlivých úseků se provádí známkami a body. Nejeví-li pes o stopu zájem (delší setrvání psa na stejném místě bez snahy o hledání stopy), může být stopa ukončena, i když se pes dosud na stopě nachází. Po čtvrtém neúspěšném uvedení psa na začátek stopy je jeho práce ukončena.

 

SchH1/ VPG

18. 2. 2010

dělí se na:

oddíl A

100 bodů

 

oddíl B

100 bodů

 

oddíl C

100 bodů

 

celkem

300 bodů

 SchH/ VPG 1 oddíl "A"

Vlastní stopa, nejméně 300 kroků dlouhá, 3 úseky, 2 lomy (cca 90 stupňů), 2 předměty psovoda, nejméně 20 minut stará, čas k vypracování 15 min. Sledování stopy 80 bodů. Předměty (10+10) 20 bodů. Celkem 100 bodů.

Všeobecná ustanovení:

Rozhodčí nebo osoba zodpovědná za úsek stop určí tvar stopy vzhledem k prostoru, který je k pokládání stop určen. Předměty, případně lomy, nemusí být na všech stopách položeny ve stejných vzdálenostech od sebe. Začátek (nášlap) stopy musí být dobře označen štítkem, který je v bezprostřední blízkosti vlevo zastrčen do země. Psovod (=kladeč stopy) ukáže předměty před pokládáním stopy rozhodčímu nebo osobě odpovědné za úsek stop. Použity mohou být pouze předměty dobře prosycené pachem (nejméně 30 min.). Psovod (=kladeč stopy) se zdrží krátce na nášlapu a jde pak normálním krokem v určeném směru. Rovněž lomy jsou kladeny normálním krokem, kterým kladeč plynule vchází do dalšího úseku. První předmět je pokládán po nejméně 100 krocích na 1. nebo 2. úsek, druhý předmět na konec stopy. Předměty musí být pokládány na stopu za chůze. Po položení posledního předmětu jde kladeč dále ještě několik kroků v přímém směru. V průběhu jedné stopy musí být pokládány rozdílné předměty (např.: kůže, textil, dřevo). Předměty mohou být nejvíce 10 cm dlouhé, 2-3 cm široké a 0,5-1 cm silné, a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu. Po dobu pokládání stopy musí být pes mimo dohled. Rozhodčí a doprovodné osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v prostoru, ve kterém má dvojice (psovod a pes) právo stopu vypracovávat (např. nesmí psovoda předcházet).

a) Zvukový povel: "Hledej" nebo "Stopa". Zvukový povel pro hledání je povolen na začátku stopy a po prvním předmětu.

b) Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může hledat buď volně nebo na 10 m dlouhé šňůře. Stopovací šňůra 10 m dlouhá může být vedena přes záď psa bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami psa. Může být upevněna přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo do místa k tomu určenému na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje, bez přídavných řemenů.

Na výzvu se hlásí psovod se svým psem v základním postoji rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje. Před stopou, v průběhu uvádění a při celkové práci na stopě, je nutno se zdržet jakéhokoliv nátlaku na psa. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na začátek stopy, a je na stopu uveden. Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a nízkým nosem navětřit. Pak musí dále se zájmem sledovat průběh stopy nízkým nosem a stejnoměrným tempem. Psovod následuje psa na konci stopovací šňůry s odstupem 10 m. Rovněž při volném sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod stopovací šňůru v ruce, může být prověšena. Lomy musí pes vypracovávat s jistotou. Po jejich vypracování musí ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy. Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedání může s ním zůstat stát nebo sedět nebo s ním přijít ke psovodovi (též střídavě). Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem dále na stopě pokračuje nebo si s ním lehne. Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje (též střídavě).

Pokud pes předmět označil, položí psovod stopovací šňůru a jde k němu. Zvednutím předmětu ukáže, že byl psem nalezen. Pak zvedne stopovací šňůru a pokračuje se psem na stejném místě ve sledování stopy. Po ukončení stopy se nalezené předměty ukazují rozhodčímu.

c) Hodnocení: Pokud je stopa vypracovávána se zájmem, stejnoměrně a přesvědčivě a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kritériem hodnocení. Ověřování, aniž by pes stopu opouštěl, není chybou. Chybné sledování, vysoký nos, vyprazdňování se psa, ověřování v kroužcích na lomech, dlouhé, váhavé zvedání předmětů, poskytování pomoci, označení nepoloženého předmětu je postihováno ztrátou bodů. Vzdálí-li se pes od stopy více než na délku stopovací šňůry, je jeho práce na stopě ukončena. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je psovod vyzván rozhodčím, aby psa následoval. Není-li této výzvy uposlechnuto, je rozhodčím práce psa na stopě ukončena. Není-li do 15 min. po uvedení psa na nášlap dosaženo konce stopy, je práce psa na stopě rozhodčím rovněž ukončena. Získané body až do ukončení stopy jsou zadány. Za nezvednuté či neoznačené předměty se body nezadávají. Střídavé zvedání a označování předmětů na jedné stopě je chybné. Platí způsob nahlášený psovodem. Zvednutí nebo označení na stopě nepoloženého předmětu je hodnoceno v rámci úseku. Rozdělení bodů za sledování stopy na úsecích musí odpovídat jejich délce a stupni obtížnosti. Hodnocení jednotlivých úseků se provádí známkami a body.

Nejeví-li pes o stopu zájem (delší setrvání psa na stejném místě bez snahy o hledání stopy), může být stopa ukončena, i když se pes dosud na stopě nachází. Po čtvrtém neúspěšném uvedení psa na začátek stopy je jeho práce ukončena.

SchH/VPG 1 oddíl "B“

Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka 20 bodů
Cvik 2: Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
Cvik 3: Odložení vleže za pochodu s přivoláním 10 bodů
Cvik 4: Aport volný 10 bodů
Cvik 5: Aport skokem 15 bodů
Cvik 6: Aport šplhem 15 bodů
Cvik 7: Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
Cvik 8: Odložení dlouhodobé 10 bodů
Celkem: 100 bodů

Všeobecná ustanovení:

Rozhodčí dává pokyn k zahájení každého cviku. Všechny ostatní výkony, jako obraty, zastavení, změna způsobu chůze, atd., se provádějí bez pokynu rozhodčího. Zvukové povely jsou uvedeny v pokynech. Jsou to normálně vyslovované, krátké povely. Mohou být vyslovovány v jakémkoliv jazyce, pro jednu a tutéž požadovanou činnost musí být ale vždy stejné. Nevykoná-li pes cvik nebo jeho část ani na třetí zvukový povel, není tento cvik hodnocen. Místo zvukového povelu pro přivolání může být použito jména psa. Použití jména psa spolu se zvukovým povelem pro přivolání je hodnoceno jako druhý povel.

V základním postoji sedí pes těsně a přímo u levé nohy psovoda tak, aby lopatkou byl v úrovni kolen psovoda. Každý cvik začíná a končí základním postojem. Závěrečný základní postoj každého cviku je současně vstupním základním postojem pro následující cvik, pokud není vyžadováno přemístění psovoda se psem. Zaujetí základního postoje na začátku cviku je povoleno jen jedenkrát. Krátká pochvala je povolena pouze po ukončení cviku, ze základního postoje. Po jejím provedení zaujímá psovod nově základní postoj. V každém případě mezi pochvalou a zahájením nového cviku musí být zachována zřetelná přestávka (cca 3 vteřiny).

Po zaujetí základního postoje následuje provádění cviku. Po nejméně 10-ti a nejvíce 15-ti krocích dává psovod psu zvukový povel k jeho provedení. Mezi "předsednutím" a povelem k přisednutí, jakož i při příchodu psovoda k odloženému psu, musí být zachovány zřetelné přestávky (cca 3 vteřiny). Psovod může ke svému psu přistupovat zepředu nebo zezadu.

Ovladatelnost psa bez vodítka musí být prokázána i při přechodech k jiným cvikům. Při odchodu psovoda pro činku jde pes s ním. Naskakování psa na psovoda či hraní si se psem není dovoleno. Obraty provádí psovod vlevo. Při těchto cvicích se může pes k noze psovoda dostávat obcházením nebo zepředu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Po předsednutí může pes zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho obcházením nebo zepředu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky.

Překážka má výšku 100 cm a šíři 150 cm. Šikmá stěna sestává ze dvou, v horní části spojených stěn, 150 cm širokých a 191 cm vysokých. V dolní části jsou od sebe obě stěny vzdáleny tak, aby celková výška překážky byla 180 cm. Na přechodnou dobu není požadováno potažení šikmých stěn nekluzkým materiálem. Stěny jsou v horní části opatřeny 3 laťkami 24/48 mm. Všichni psi na jedné akci musí využívat stejných překážek. Při provádění aportu je povoleno použít jen dřevěných aportovacích činek - dále jen předmětů (váha 650 g).Předměty připravuje pořadatel a musí být využity všemi účastníky. Při provádění aportu není dovoleno předem dávat psu předmět do tlamy. Opomene-li psovod provedení některého cviku, je vyzván rozhodčím, bez ztráty bodů, k jeho provedení.

1. Ovladatelnost bez vodítka (20 bodů)

a) Zvukový povel: "K noze" Zvukový povel je psovodu povolen jen pro vykročení a změnu způsobu chůze.

b) Provedení: Psovod se psem jde k rozhodčímu, psa posadí a podá mu hlášení. Ze základního postoje musí pes na zvukový povel "k noze" psovoda pozorně, radostně a v přímém směru následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku psovoda, lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda. Při zastavení musí pes samostatně, rychle a v přímém směru usednout. Na začátku cviku jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem, po obratu čelem vzad a dalších 10-ti až 15-ti krocích předvede poklus a pomalou chůzi (vždy nejméně 10 kroků). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Jednotlivé změny způsobu chůze se musí od sebe zřetelně lišit rychlostí svého provedení. V normální chůzi se provádí nejméně po jednom obratu vpravo, vlevo a čelem vzad. V normální chůzi se provede minimálně jedno zastavení. Během prvé chůze psovoda přímým směrem je v časovém odstupu 5-ti vteřin dvakrát vystřeleno (ráže 6 – 9 mm) ze vzdálenosti nejméně 15 kroků od psa. Pes se k výstřelům musí zachovat lhostejně.

Ke konci cviku, na pokyn rozhodčího, prochází psovod se psem skupinou nejméně čtyř pohybujících se osob. Psovod se psem ve skupině jednu osobu zprava a jednu osobu zleva obchází a nejméně jedenkrát se zde zastaví. Je na rozhodčím, zda si nechá cvik opakovat. Po opuštění skupiny zaujímá psovod se psem základní postoj.

c) Hodnocení: Předbíhání, vychylování psa do stran, zpožďování psa, dodatečné zvukové povely, pomoc tělem, nepozornost, překážení nebo obtěžování psovoda psem je hodnoceno ztrátovými body.

2. Odložení vsedě za pochodu (10 bodů)

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Sedni".

b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10-ti až 15-ti krocích si pes na zvukový povel "sedni" rychle a v přímém směru sedne, aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel.  Po dalších asi 30-ti krocích se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět a postaví se ke psu.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé sedání, neklidné a nepozorné odložení vsedě jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo sednutí lehne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.

3. Odložení vleže za pochodu s přivoláním (10 bodů)

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni", "Ke mně", "K noze".

b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10-ti až 15-ti krocích pes na zvukový povel k odložení rychle a v přímém směru ulehne, aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších, asi 30-ti krocích v přímém směru se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího povelem "ke mně" nebo jménem psa si psovod přivolá psa k sobě. Pes má přiběhnout radostně, rychle a přímým směrem, těsně a přímo se posadit před psovoda. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo, vedle psovoda.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé ulehnutí, neklidné odložení, pomalé přicházení, popřípadě otálení s příchodem, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo ulehnutí sedne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.

4. Aport volný (10 bodů)

a) Po jednom zvukovém povelu: "Aport", "Pusť", "K noze". b) Provedení: Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) do vzdálenosti asi 10-ti kroků. Zvukový povel k přinesení dává až když předmět klidně leží. Pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "aport" rychle a přímým směrem běžet k předmětu, ihned jej uchopit a psovodu jej rychle přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně
předmět v tlamě tak dlouho, až mu jej psovod po asi 3 vteřinách po zvukovém povelu "pusť" odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo vedle
psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý běh psa pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si s ním, či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body.

Rovněž ztrátovými body je hodnoceno odhození předmětu na příliš krátkou vzdálenost, jako i pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně. Nepřinese-li pes předmět, je cvik hodnocen 0 body.

5. Aport skokem - 100 cm (15 bodů)

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed nebo Hop", "Aport", "Pusť", "K noze".

b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejméně 5 kroků před překážkou. Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) přes 100 cm vysokou překážku. Zvukový povel k přeskoku dává až když předmět klidně leží. Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v průběhu přeskoku) skokem překonat překážku, rychle a přímým směrem doběhnout k předmětu, ihned jej uchopit a skokem překonat překážku zpět, a psovodu jej rychle a přímým směrem
přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu psovod asi po 3 vteřinách po zvukovém povelu "pusť" předmět odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze"si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý skok a běh psa pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalý zpětný skok, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku jsou hodnoceny ztrátovými body. Dotkne-li se pes při skoku překážky, může být odebrán až 1 bod při každém skoku, při odrazu o překážku až 2 body.

Tabulka hodnocení

Skok tam Přinesení předmětu Skok zpět
5 bodů 5 bodů 5 bodů

Dílčí hodnocení cviků je možné jen pokud z jeho tří částí (skok tam - přinesení předmětu - skok zpět) jsou nejméně dvě části provedeny.

 • Bez závady provedené skoky a přinesení předmětu = 15 bodů
 • Skok tam nebo zpět neproveden, předmět bez závady přinesen = 10 bodů
 • Skoky tam a zpět provedeny bez závady, předmět nepřinesen = 10 bodů

Leží-li předmět po odhození značně stranou nebo je těžko viditelný, může psovod bez ztráty bodů po požádání rozhodčího či na jeho přímý pokyn odhození předmětu opakovat. Pes zůstává sedět. Pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště, je hodnocena ztrátovými body. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně.

6. Aport šplhem - šikmá stěna 180 cm (15 bodů)

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed nebo Hop" , "Aport", "Pusť", "K noze".

b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejméně 5 kroků před šikmou stěnou. Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) přes šikmou stěnu. Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v průběhu překonání šikmé stěny), překonat šplhem šikmou stěnu, rychle a přímým směrem doběhnout k předmětu, ihned jej uchopit a s předmětem šplhem překonat šikmou stěnu zpět, a psovodu jej rychle a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu psovod, asi po 3 vteřinách po zvukovém povelu "pusť", předmět odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo, vlevo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý šplh a běh psa pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalý zpětný šplh, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body.

Tabulka hodnocení

Šplh tam Přinesení předmětu Šplh zpět
5 bodů 5 bodů 5 bodů

Dílčí hodnocení cviků je možné jen pokud z jeho tří částí (šplh tam - přinesení předmětu - šplh zpět) jsou nejméně dvě části provedeny.

 • Bez závady provedené šplhy a přinesení předmětu = 15 bodů
 • Šplh tam nebo zpět neproveden, předmět bez závady přinesen = 10 bodů
 • Šplhy tam a zpět provedeny bez závady, předmět nepřinesen = 10 bodů

Leží-li předmět po odhození značně stranou nebo je těžko viditelný, může psovod bez ztráty bodů po požádání rozhodčího či na jeho přímý pokyn odhození předmětu opakovat. Pes zůstává sedět. Pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště, je hodnocena ztrátovými body. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně.

7. Vysílání vpřed s odložením (10 bodů)

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed", "Lehni", "Sedni".

b) Provedení: Ze základního postoje jde psovod s neupoutaným psem přímo v přikázaném směru. Po 10-ti až 15-ti krocích dává psu zvukový povel "vpřed" se současným jediným pokynem paží a sám zůstane stát. Po tomto zvukovém a pokynovém povelu se pes přikázaným směrem rychle a přímo vzdálí nejméně 30 kroků od psovoda. Na pokyn rozhodčího dá psovod psu zvukový povel "lehni", na který musí pes ihned ulehnout. Psovod může ponechat zdviženou paži ve směru přikázaného vyslání psa až do jeho ulehnutí. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé straně. Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího, dává psovod psu zvukový povel "sedni", na který se musí pes rychle a přímo posadit.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, následování psa psovodem po jeho vyběhnutí, pomalý běh psa vpřed, silné odbočení ze směru, krátká vzdálenost, váhavé nebo předčasné ulehnutí psa, neklidné odložení, případně předčasné postavení se psa při příchodu psovoda (změna polohy), jsou hodnoceny ztrátovými body.

8. Odložení dlouhodobé (10 bodů)

a) Po jednom zvukovém povelu: "Lehni", "Sedni".

b) Provedení: Před zahájením cviků oddílu B jiného psa, odloží psovod psa zvukovým povelem "lehni" na místě určeném rozhodčím, nesmí u něho nechat vodítko či jakýkoliv jiný předmět. Psovod pak odchází cvičebním prostorem, aniž by se ohlédl, nejméně 30 kroků od psa a zůstává v jeho dohledu, obrácen zády k němu, klidně stát. Po dobu provádění cviků 1 až 6 jiným psem musí pes, bez ovlivňování psovodem, klidně ležet. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé straně. Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího dává psovod psu zvukový povel "sedni", na který se musí pes rychle a přímo posadit.

c) Hodnocení: Neklidné chování psovoda, jakož i jiná jeho skrytá pomoc psu, neklidné odložení, případně předčasné postavení se psa při příchodu psovoda (změna polohy), je hodnoceno ztrátovými body. Dílčí hodnocení cviků je možné, pokud pes vstane nebo si sedne, aniž by opustil místo odložení. Opustí-li pes místo odložení o více než 3 m před ukončením cviku 3 jiného psa, je cvik hodnocen 0. Opustí-li pes místo odložení později, obdrží dílčí hodnocení. Jestliže při příchodu psovoda jde pes k němu, následuje ztráta až 3 body.

SchH/VPG 1 oddíl "C"

Cvik 1: Vyhledání figuranta 5 bodů
Cvik 2: Vystavení a vyštěkání 10 bodů
Cvik 3: Pokus o útěk figuranta 20 bodů
Cvik 4: Obrana psa při hlídání 35 bodů
Cvik 5: Útok na psa z pohybu 30 bodů
Celkem: 100 bodů

 Všeobecná ustanovení:

Po delších stranách vhodného prostoru je rozestavěno 6 úkrytů (3 úkryty po každé straně). Potřebná značení musí být pro psovoda, rozhodčího a figuranta dobře viditelná. Figurant musí být vybaven ochranným oděvem, rukávem a obuškem. Rukáv musí být opatřen ochrannou vrstvou, na které je našitá juta přírodní barvy. Jestliže je třeba, abymohl figurant psa neustále sledovat, nemusí stát bezpodmínečně zcela bez hnutí. Nesmí ale dělat žádné výhrůžné nebo obranné pohyby. Ochranným rukávem si chrání své tělo.

Je ponecháno na psovodovi, jakým způsobem odebírá figurantovi obušek (viz.“Všeobecná část – práce figuranta“). Ve všech stupních zkoušek může být pracováno s jedním figurantem.

Pro všechny psovody příslušného výcvikového stupně zkoušek musí být použit stejný figurant. Psi, kteří nejsou psovodem zvladatelní, pouští rukáv až při silném ovlivňování (odtržení) psovodem, jsou diskvalifikováni. U psů, kteří při cvicích obrany selžou nebo se nechají odehnat, nutno posuzování oddílu C přerušit, v oddílu C dosažené body nezadat. Zvukový povel pro puštění je dovolen při všech cvicích obrany jen jednou.

Hodnocení pro pouštění (ztrátové body):

váhavé
puštění
1.
zvukový povel navíc –
okamžité puštění
1.
zvukový povel navíc –
váhavé
puštění
2.
zvukový povel navíc –
okamžité puštění
2.
zvukový povel navíc –
váhavé
puštění
nepuštění
po 2. zvuk.
povelu navíc
0,5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 diskval.

 


 


Zkouška ZPU 2

Účel

Zkouška základní upotřebitelnosti druhého stupně.

Kritéria pro zkoušku ZPU 2

 1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
 2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPU-1
 3. Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a popis.cviků. Obecně platí, že u zkoušky ZPU-2 se na poslušnosti užívá pouze zvukových povelů ( mimo vysílání ). Na stopě a obraně je možno používat zvukových i posunkových povelů.

Obsah zkoušky ZPU 2

 1. Stopa [max.100 bodů, min. 70 bodů]
  • Cizí, 300m dlouhá, 2x lomená v pravém úhlu, 2 předměty, stáří 15 min.
 2. Poslušnost [max.100 bodů, min. 70 bodů]
  1. Přivolání s předsednutím před psovoda [10 bodů]
  2. Ovladatelnost bez vodítka [10 bodů]
  3. Průchod skupinou osob [10 bodů]
  4. Sedni - lehni - vstaň (krok před psovodem) [10 bodů]
  5. Štěkání (v sedě, krok před psovodem) [10 bodů]
  6. Odložení za pochodu (ve stoje, s přivoláním) [10 bodů]
  7. Aport přes překážku (předmět psovoda) [10 bodů]
  8. Kladina nízká (jedním směrem) [10 bodů]
  9. Vysílání (min. 15M) [10 bodů]
  10. Odložení (vzdálenost 50 kroků, psovod v úkrytu) [10 bodů]
 3. Obrana [max.100 bodů, min. 70 bodů]
  1. Průzkum terénu (30x40 kroků, 4 zástěny) [10 bodů]
  2. Vyštěkání [10 bodů]
  3. Přepad psovoda z úkrytu (náznak úderů) [30 bodů]
  4. Zadržení (hladké, na 30m) [50 bodů]

Provádění cviků

1. Stopa

(Stopa cizí, 300m dlouhá, 2x lomená v pravém úhlu, 2 předměty, stáří 15 min.)

Povely
 • "STOPA" - ukázání rukou na zem, kudy vede stopa
 • "HLEDEJ"

Stopa cizí, 15 min. stará, 300m dlouhá, 2× lomená v pravém úhlu, 2 předměty (první asi v polovině 1. úseku, druhý stopu ukončuje), limit pro vypracování stopy je 15 min. Je žádoucí, aby pes sledoval stopu pečlivě, se zájmem a s nosem nízko nad terénem. Výška porostu pro pokládání stop, by neměla přesáhnout 20cm. Při pokládání stopy jsou psovod i pes v úkrytu. Psovod je na stopě od psa vzdálen min. 10m max. však 15m. Vzdálí-li se psovod od trasy více než 10m, nebo pokud pes delší dobu nesleduje stopu, je práce na stopě ukončena. Vpřípadě, že je pokládána více než jedna cizí stopa, psovodi si o pořadí nástupu vypracování musí vždy losovat.

Způsoby označovaní předmětů (stejné jako u ZPU 1):

Zalehnutí, zasednutí, zastavení aportování nebo zvedání. Způsob označení předmětů oznámí psovod rozhodčímu při hlášení. pokud pes označí předmět, setrvává v poloze označení až do příchodu psa. Psovod nesmí psa k označení ovlivnit povelem. Pokud tak učiní, nebudou mu body za předmět zadány. Nalezený předmět psovod ihned zvednutím nad hlavu ukáže rozhodčímu. Stopa nesmí být starší než 15 minut, limit pro její vypracování je 10 minut. Psovod je na stopě od psa vzdálen minimálně 10 metrů, maximálně však 15 metrů.

2. Poslušnost

a) Přivolání psa s předsednutím před psovoda

Povely
 • "KE MNĚ" - bez posunku (pro usednutí před psovoda)
 • "K NOZE" - bez posunku

Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel "VOLNO" musí vzdálit odpsovoda nejméně 10 kroků. Psovod na pokyn rozhodčího zastaví a otočí se čelem ke psu, na další pokyn rozhodčího přivolá psa povelem "KE MNĚ". Pes má radostně a přímou cestou přiběhnout k psovodovi a usednout před něj. Na další povel "K NOZE" má pes usednou k noze psovoda.

b) Ovladatelnost bez vodítka

Povely
 • "K NOZE" - bez posunku

Pes bez vodítka ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na jeho úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu. Pes by se v žádném směru neměl vzdálit od nohy psovoda více než 50 cm. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem. Povel "K NOZE" je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "SEDNI"). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky není povoleno.

c) Průchod skupinou osob

Povely
 • "K NOZE"
 • "SEDNI"

Tento cvik bezprostředně navazuje na ovladatelnost bez vodítka. Skupinu tvoří nejméně 4 osoby, které se volně pohybují a mohou se bavit. Pes by se ve skupině měl chovat přirozeně a sebevědomě, jakýkoliv náznak agresivity, nejistoty či strachu jsou chybou. Na pokyn rozhodčího projde psovod s neupoutaným psem skupinu, za ní se otočí, znovu do ní vejde a uvnitř se zastaví a psa posadí. Na pokyn se rozejde a skupinu opustí.

d) Sedni-lehni-vstaň

Povely
 • "SEDNI"
 • "LEHNI"
 • "VSTAŇ"

Pes je volně krok před psovodem. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každého povelu zůstává stát v dané poloze tak dlouho, dokud nedostane další povel. Pes nesmí při prováděná poloh opustit své místo.

e) Štěkání

Povel
 • "ŠTĚKEJ"

Neupoutaný pes sedí krok před psovodem. Na pokyn rozhodčího dá psovi povel "ŠTĚKEJ", pes musí bez změny polohy na jediný povel nejméně 3× hlasitě zaštěkat. Pokud nezaštěká ani jednou v předepsané poloze je cvik anulován. Jinak platí stejná pravidla jako u cviku štěkání ve zk. ZPU - 1.

f) Odložení za pochodu ve stoje s přivoláním

Povely
 • "STŮJ"
 • "KE MNĚ"
 • "K NOZE"

Psovod vyjde s neupoutaným psem, na pokyn rozhodčího psa zastaví povelem "STŮJ" a pokračuje dál v chůzi. Na pokyn rozhodčího se zastaví a provede čelem vzad. Opět na pokyn rozhodčího psa přivolá a na další pokyn ho usměrní k noze. Změna polohy nebo opuštění místa odložení do přivolání znamená anulaci cviku.

g) Aport přes překážku

Povely
 • "VPŘED"
 • "APORT"
 • "PUSŤ"
 • "K NOZE"

Jako aport lze použít jakýkoliv předmět nebo hračku, nesmí to však být výstroj psa ani pamlsky (např. kost, předměty z buvolí kůže apod.). Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou. Na pokyn rozhodčího odhodí aport přes překážku, na další pokyn vyšle psa s povely "VPŘED", "APORT". Povel "APORT" musí zaznít dříve, než pes za překážkou dopadne. Pes překoná překážku, rychle a pevně uchopí aport a přeskočí překážku zpět. Usedne před psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod psu aport odebere a usměrní ho k noze.

Výška překážky (je totožná s výškou pro skok vysoký ve zk. ZPU 1) :
 • 100cm - pro psy s kohoutkovou výškou nad 50cm
 • 80cm - pro psy s kohoutkovou výškou 36 až 50cm
 • 50cm - pro psy s kohoutkovou výškou do 35cm

h) Kladina nízká (jedním směrem)

Povely
 • "VPŘED"
 • "K NOZE" příp. "SEDNI"

Na pokyn rozhodčího vyšle psovod ze základního postavení neupoutaného psa k překonání kladiny a sám ho podél kladiny následuje. Po překonání kladiny pokračuje ještě několik kroků (max. 5) se psem u nohy a na pokyn rozhodčího se zastaví a psa u nohy posadí. Pes by měl být po celou dobu provádění psa na úrovni psovoda. Předbíhání či opožďování je chybou. Pokud pes z kladiny spadne dříve než vstoupí na prkno určené k sestupu, je cvik anulován.

ch) Vysílání (min. 15m)

Povely
 • "VPŘED" - ukázání pravou rukou do určeného směru
 • "LEHNI"

Cvik se provádí z výchozího bodu ve směru chůze bez vodítka. Na pokyn rozhodčího vyjde psovod s neupoutaným psem určeným směrem a asi po 5 krocích (max. však 10) vyšle psa vpřed a zůstává stát. Pes se musí co možná nejrychleji vzdálit od psovoda min. 15m určeným směrem, pak ho psovod na pokyn rozhodčího položí. Nepřesné ulehnutí není chybou. Pokud se pes odchýlí od daného směru více než 45 stupňů, je cvik anulován.

i) Odložení

Povely
 • "LEHNI"
 • "ZŮSTAŇ"

Psovod položí na určeném místě psa a dá mu povel "ZŮSTAŇ". Na pokyn rozhodčího se psovod vzdálí od psa a ukryje se v připraveném úkrytu. Jako úkryt může sloužit i zástěna používaná při obraně. U psa není vodítko ani jiný předmět. Během tohoto cviku probíhá přezkoušení dalšího psa v poslušnosti. Pokud se pes vzdálí o více než 3 metry, je cvik anulován, taktéž zopakování povelu. Při nepřízni počasí (silná rosa, silný déšť, mráz apod.) může psovod - po předchozí dohodě s rozhodčím - odložit psa na vlastní textilní podložku velikosti svého psa. Rozhodčí však kontroluje nezávadnost podložky (čistotu, zápach aj.).

3. Obrana

a) Průzkum terénu - 30 × 40 kroků, 4 zástěny

Povely
 • "VPŘED", "REVÍR" - ukázání rukou do směru
 • "ZPĚT" nebo "KE MNĚ"

Psovod postupuje středem prostoru po určené ose postupu. Střídavě psa vysílá k prověření zástěn. Pes musí zástěny obíhat. K tomuto cviku je možno využít i přírodní terén, pak je nutné, aby pes prověřil možné úkryty a průzkum prováděl dostatečně hluboko. V obou případech musí být pes ovladatelný a psovod se nesmí odchýlit od osy postupu více než 5 kroků. V přírodním terénu nesmí být použity zástěny.

b) Vyštěkání

Povely
 • "K NOZE"

Navazuje na předchozí cvik.
Jakmile pes pomocníka najde, má jej vytrvale vyštěkávat aniž by mezi nimi došlo ke kontaktu. Pomocník ani psovod nesmí psa povzbuzovat. Pes se nesmí od pomocníka vzdáli víc než 3m. Pokud pes nalezne pomocníka, psovod zůstává stát, ke psu se rozejde až na pokyn rozhodčího. Pes mu nesmí jít naproti, ale musí stále vytrvale vyštěkávat. Po příchodu ke psu jej psovod usměrní k noze. Jiné označení pomocníka než štěkáním není povoleno. Pokud pes pomocníka drží za rukáv nebo jej vytrvale napadá, vyštěkání je anulováno.

c) Přepad psovoda z úkrytu

Povely
 • "DRŽ"
 • "PUSŤ"

Psovod se psem je ukryt v zástěně pro vyštěkání, může psa přidržovat za obojek. Pomocník přechází a ukrývá se v jiné zástěně určené rozhodčím. Na pokyn rozhodčího vyjde psovod s neupoutaným psem směrem k úkrytu pomocníka. Pes jde u nohy a nesmí psovoda předbíhat. Na pokyn rozhodčího podnikne pomocník útok na psa. Pes musí tento útok neprodleně zlikvidovat zákusem do ochranného rukávu. Při zákusu se pomocník snaží psa zastrašit náznaky úderů obuškem. Na pokyn rozhodčího se pomocník zastaví a pes ho musí okamžitě sám nebo na povel psovoda pustit a pozorně střežit. Na další pokyn rozhodčího přistoupí psovod ku psu a usměrní ho k noze. Každý další povel k pouštění znamená ztrátu až 3 bodů. Pokud pes nepustí ani na 3. povel (tj. 1. povolený a 2. navíc), je cvik anulován.

d) Zadržení - hladké, na 30 kroků

Povely
 • "DRŽ"
 • "PUSŤ"

Psovod stojí na určeném místě a přidržuje psa za obojek. Pomocník vydráždí psa a odbíhá na vzdálenost 30 kroků. Na pokyn rozhodčího vysílá psovod psa k zadržení, ale sám zůstává stát na místě. Pes musí pomocníka co nejrychleji dostihnout a znemožnit mu další útěk pevným zákusem do ochranného rukávu. Pomocník po zákusu se psem bojuje, ale údery naznačuje. Na pokyn rozhodčího se zastaví a pes ho musí sám nebo na povel psovoda pustit a pozorně střežit až do příchodu psovoda. Pes se nesmí od pomocníka vzdálit více než 10 kroků, jinak je cvik anulován. Psovod jde ke psu až na pokyn rozhodčího. Po příchodu ke psu psovod usměrní psa k noze, připoutá ho a odejde k rozhodčímu, kde se odhlásí. Pokud pes nepustí ani na 3. povel, může psovod, na pokyn rozhodčího dojít ke psu a dát 4. povel ze vzdálenosti 5 kroků. Pustí-li pes na 4. povel je jeho bodové ohodnocení max. 10 bodů, nepustí-li je cvik anulován.

Zkouška ZPU 1

Účel

Zkouška základní upotřebitelnosti.

Kritéria pro zkoušku ZPU 1

 1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
 2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZOP.
 3. Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a popis cviků.
 4. Obecně platí, že u cviků zkoušky ZPU 1 může psovod užívat zvukové i posunkové povely a to současně.

Obsah zkoušky ZPU 1

Základní část

 1. Přivolání (volba ze dvou variant - 1. v klidu s předsednutím před psovoda nebo 2. za pohybu k noze psovoda) [10 bodů]
 2. Ovladatelnost bez vodítka [10 bodů]
 3. Sedni-lehni-vstaň (u nohy, bez vodítka) [10 bodů]
 4. Štěkání (v sedě, u nohy, bez vodítka) [10 bodů]
 5. Aport volný (předmět psovoda) [10 bodů]
 6. Skok vysoký (jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem) [10 bodů]
 7. Skok šplhem (překážka typu A, jedním směrem, bez vodítka, oba zároveň) [10 bodů]
 8. Odložení (vzdálenost 30 kroků, psovod v úkrytu) [10 bodů]
 9. Volitelný cvik [20 bodů]
  • hlídání předmětu psovoda
  • stopa (vlastní, 100 metrů dlouhá, 1x lomená v pravém úhlu, 2 předměty)

Celkem maximální počet bodů za základní část 100 bodů. Minimální počet bodů za základní část 70 bodů.

Cviky skupinové a speciální

Počet psů ve skupině je 3 až 5. Velikost a složení skupiny určuje výhradě rozhodčí.

 1. Ovladatelnost ve skupině (bez vodítka)
 2. Sedni - lehni - vstaň ve skupině (bez vodítka)
 3. Odložení za pochodu vleže
 4. Chůze po nepříjemném materiálu ve skupině (bez vodítka)
 5. Lhostejnost k nárazovému zvuku

Celkem maximální počet bodů za druhou část 50 bodů. Minimální počet bodů za druhou část 35 bodů.

Hodnocení zkoušky ZPU 1

Celkem lze získat 150 bodů. Pro splnění zkoušky je nutné získat minimálně 70% bodů z každé její části. Z celkového počtu bodů z obou částí se stanovuje známka.

Známky
 • výborně - 140 až 150 bodů
 • velmi dobře - 130 až 139 bodů
 • dobře - 120 až 129 bodů
 • uspokojivě - 105 až 119
 • nesplnil - 0 až 104 bodů

Provádění cviků ZPU 1 - pro základní část

1. Přivolání

(varianta 1. v klidu s předsednutím před psovoda)

Povely
 • "KE MNĚ" a upažení levé ruky s následným připažením.
 • "K NOZE" a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.

Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel "VOLNO" musí vzdálit odpsovoda nejméně 10 kroků. Psovod na pokyn rozhodčího zastaví a otočí se čelem ke psu, na další pokyn rozhodčího přivolá psa povelem "KE MNĚ". Pes má radostně a přímou cestoupřiběhnout k psovodovi a usednout před něj. Na další povel "K NOZE" má pes usednou k nozepsovoda.

(varianta 2. za pohybu k noze psovoda)

Povely
 • "K NOZE" a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.
 • Případně "SEDNI" a tlesknutí levou dlaní na levé stehno (možno použít u zastavení).

Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel "VOLNO" musí vzdálit odpsovoda nejméně na 10 kroků. Psovod na pokyn rozhodčího zavelí povel "K NOZE". Pes se má radostně a přímou cestou zařadit k levé noze psovoda a pokračovat s ním v chůzi. Na pokyn rozhodčího se psovod zastaví a pes na povel "K NOZE" nebo "SEDNI" usedá k jeho levé noze.

Poznámka:
Součástí obou variant je i cvik VOLNO - povel "VOLNO" a ukázání pravou rukou do žádaného směru. Na tento povel se musí pes vzdálit minimálně 10 kroků od psovoda. Pokud se pes nevzdaluje ani po třetím povelu, může být cvik anulován.

2. Ovladatelnost bez vodítka
Povely
 • "K NOZE" a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.
 • "SEDNI"

Pes bez vodítka ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na jeho úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem. Povel "K NOZE" je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "SEDNI"). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky - není povoleno. Pes by se v žádném směru neměl vzdálit od nohy psovoda více než 50 cm.

3. Sedni - lehni - vstaň
Povely
 • "SEDNI" - lehký úder levou rukou na levé stehno.
 • "LEHNI" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu.
 • "VSTAŇ" - mírné pokrčení v kolenou.

Provádí se výhradně bez vodítka. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvává tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel.

Poznámka:
U zkoušky ZPU-1 musí být posunkové povely prováděny přesně.

4. Štěkání
Povely
 • "ŠTĚKEJ" - pravou rukou ohnutou v lokti 3x kmitnout vztyčeným ukazovákem směrem ke psu.

Psovod stojí s neupoutaným psem sedícím u nohy. Na pokyn rozhodčího dá psovi povel "ŠTĚKEJ", pes musí na jediný povel nejméně 3x hlasitě zaštěkat. Reakce na povel musí být okamžitá (do 3 sekund). Změna polohy není přípustná. Pozdní reakce na povel, dlouhé prodlevy mezi jednotlivými štěknutími, nevýrazné štěkání či změna pohybu jsou chybou. Pokud pes ani 1x nezaštěká v sedě, je cvik anulován.

5. Aport volný
Povely
 • "APORT" - ukázání pravou rukou do směru odhozeného aportu.
 • "PUSŤ"
 • "K NOZE" - tlesknutí levé ruky na levé stehno.

Jako aport lze použít předmět nebo hračku, nesmí to však být výstroj psa ani pamlsky (např. kost, předměty z buvolí kůže apod.). Pes sedí při odhazování předmětu volně u nohy psovoda, nesmí být přidržován. Aport se odhazuje na vzdálenost minimálně 10 kroků. Předmět musí pes přinést těsně před psovoda, pokud ho však nedonese na vzdálenost menší než dva kroky, není cvik splněn. Neupoutaný pes sedí u nohy psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod odhodí předmět, na další pokyn vysílá psa s povelem "APORT". Pes musí rychle a přímou cestou běžet k předmětu, pevně jej uchopit a stejně rychle a přímo se vrátit k psovodovi, kde s aportem předsedne. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel "PUSŤ" a předmět psovi odebere. Na další pokyn usměrní psa k noze.

6. Skok vysoký
Povely
 • "VPŘED" - ukázání pravou rukou k prekázce.
 • "K NOZE" - tlesknutí levé ruky na levé stehno.
Výška překážky:
 • 100cm - pro psy s kohoutkovou výškou nad 50cm
 • 80cm - pro psy s kohoutkovou výškou 36 až 50cm
 • 50cm - pro psy s kohoutkovou výškou do 35cm

Překážka se překonává pouze jedním směrem. Psovod stojí s neupotaným psem před překážkou. Na pokyn rozhodčího vyšle psa s povelem "VPŘED" přes překážku a sám ho následuje. Za překážkou se na další pokyn rozhodčího psovod zastaví a usměrní psa k noze. Pes by měl překonat překážku bez doteku, za překážkou se sám zařadí k noze psovoda a po povelu "K NOZE" se posadí.

7. Skok šplhem
Povely
 • "VPŘED" - ukázání pravou rukou k prekázce.
 • "K NOZE" - tlesknutí levé ruky na levé stehno.

Používá se překážka typu "A", vysoká 160 cm, nebo šikmá stěna z parkuru AGILITY. Překážka se překonává pouze jedním směrem. Provedení je stejné jako u předchozího cviku č.6 "skok vysoký". Pes by však neměl na překážku a z ní skočit jen dvěma skoky, ale měl by po šikmých stěnách šplhat.

8. Odložení
Povely
 • "LEHNI" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu.
 • "ZŮSTAŇ" - mírné přiložení dlaně levé ruky před čenich psa.

Psovod položí na určeném místě psa a dá mu povel "ZŮSTAŇ". Na pokyn rozhodčího se psovod vzdálí od psa a ukryje se v připraveném úkrytu. Jako úkryt může sloužit i zástěna používaná při obraně. U psa není vodítko ani jiný předmět. Během tohoto cviku probíhá přezkoušení dalšího psa v poslušnosti. Pokud se pes vzdálí o více než 3 metry, je cvik anulován, taktéž zopakování povelu. Při nepřízni počasí (silná rosa, silný déšť, mráz apod.) může psovod - po předchozí dohodě s rozhodčím - odložit psa na vlastní textilní podložku velikosti svého psa. Rozhodčí však kontroluje nezávadnost podložky (čistotu, zápach aj.).

9. Volitelný cvik


A. Hlídání předmětu psovoda
Povel
 • "HLÍDEJ"

Psovod odloží psa na určené místo a položí před něj svůj předmět (nesmí to být výstroj psa ani jeho hračka či pamlsek). Pes zůstává u předmětu volný, není upoután a nemá náhubek. Psovod odchází vedle od psa na vzdálensot 20 metrů. Pomocník (mohou být i dva) nejprve prochází ve vzdálenosti asi pěti kroků od psa, aniž by bral předmět. Pak se pokusí předmět psů odebrat. Pes musí pomocníkovi v krádeži přesvědčivě zabránit a svým chováním ho odradit. Pomocník provede po zákroku ještě 2 až 3 kroky ve snaze bránícího psa od předmětu odlákat. Pes se nesmí od hlídaného předmětu zbytečně vzdalovat ani od něj utéct. Nesmí se však ani od něj, v zápalu hlídání, nechat odlákat příliš daleko. Pes se musí po zákroku k předmětu ihned vrátit a dále jej hlídat až do příchodu psovoda. Pomocník může svůj pokus na pokyn rozhodčího i opakovat. Změna polohy v průběhu cviku není chybou.


B. Stopa
Povely
 • "STOPA" - ukázání rukou na zem, kde vede stopa
 • "HLEDEJ"

Stopa je vlastní, 100 metrů dlouhá, 1x lomená v pravém úhlu, jsou na ni položeny 2 předměty. První na 1. úseku (asi v jeho polovině) a druhý stopu ukončuje. Předměty na stopě mohou mít plochu max. 100cm2 (tj. 10 x 10 cm).

Způsoby označovaní předmětů:

Zalehnutí, zasednutí, zastavení aportování nebo zvedání. Způsob označení předmětů oznámí psovod rozhodčímu při hlášení. pokud pes označí předmět, setrvává v poloze označení až do příchodu psa. Psovod nesmí psa k označení ovlivnit povelem. Pokud tak učiní, nebudou mu body za předmět zadány. Nalezený předmět psovod ihned zvednutím nad hlavu ukáže rozhodčímu. Stopa nesmí být starší než 15 minut, limit pro její vypracování je 10 minut. Psovod je na stopě od psa vzdálen minimálně 10 metrů, maximálně však 15 metrů.

Provádění cviků - pro cviky skupinové a speciální

Všeobecná ustanovení

Platí stejná všeobecná pravidla jako u zkoušky ZOP. O velikosti i složení skupiny rozhoduje výhradně rozhodčí.

1. Ovladatelnost ve skupině

(viz. cvik č.2 "Ovladatelnost na vodítku" u zkoušky ZOP, avšak bez vodítka). Maximální hodnocení 10 bodů.

2. Sedni - lehni - vstaň na vodítku ve skupině

Provádí jako pro č.4 "sedni - lehni - vstaň" u zkoušky ZOP, avšak bez vodítka. Maximální hodnocení 10 bodů.

3. Odložení za pochodu ve skupině
Povely
 • "K NOZE" - tlesknutí levé ruky na levé stehno.
 • "LEHNI" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu.
 • "SEDNI" - lehký úder levou rukou na levé stehno.

Celá skupina vyjde na pokyn rozhodčího daným směrem, všichni psi jdou neupoutáni u nohy svého psovoda. Na další pokyn psovodi povelem "LEHNI" odloží své psy a pokračují v chůzi asi dalších 20 kroků. Na pokyn rozhodčího se zastaví a otočí čelem ke psu. Na další pokyn se vrátí ke psu, který musí ležet až do doby, kdy ho psovod na pokyn rozhodčího posadí. Pes musí ulehnout ihned po povelu. Měl by ležet rovně, ne na boku. Psovod se při pokládání psa nesmí zastavovat, zpomalovat, otáčet se ani jinak ovlivňovat psa. Pes nesmí místo opustit ani měnit polohu, jinak je cvik anulován. Maximální hodnocení 10 bodů.

4. Chůze po nepříjemném materiálu ve skupině

Cvik je stejný jako při zkoušce ZOP. Psovodi však postupují po určené trase za sebou ve skupině a zastavují se jednotlivě na pokyn rozhodčího. Maximální hodnocení 10 bodů.

5. Lhostejnost k nárazovému zvuku

Tento cvik má prokázat ovladatelnost psa při hluku, se kterým se pes může běžně setkávat. Nedoporučuje se používat zvuk podobný střelbě. Naopak jako vhodné je možno doporučit bouchání železem do dřevěné desky nebo do plechu, řinčení plechovek, velmi hlasitá hudba a podobně. Je na rozhodčím, aby posoudil, zda je zvuk připravený pořadatelem vyhovující. Tento cvik se provádí zásadně jako poslední, aby nemohl negativně ovlivnit práci psů v průběhu zkoušky. Celá skupina nastoupí na určené místo. Psi jsou na prověšeném vodítku a přirozeně stojí u svého psovoda. Na pokyn rozhodčího pořadatel vyrobí potřebný zvuk a případně ho několikrát zopakuje. Psovodi nesmí psy ovlivňovat, mohou je pouze slovně chválit. Psi by měli klidně beze strachu stát, neměli by se lekat. Maximální hodnocení 10 bodů.

Zkouška ZOP

Účel

Slouží k prověření elementární ovladatelnosti a vloh psa k výcviku.

Kritéria pro zkoušku ZOP

 1. Stáří psa nejméně 10 měsíců.
 2. Účast na zkoušce není podmíněná splněním jiného stupně zkoušky.
 3. Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části "Připomínky a provádění a popis cviků.
 4. Obecně platí, že u cviků zkoušky ZOP může psovod užívat zvukové i posunkové povely a to současně.

Obsah zkoušky ZOP

Základní část

 1. Přivolání (volba ze dvou variant - 1. v klidu s předsednutím před psovoda nebo 2. za pohybu k noze psovoda) [10 bodů]
 2. Ovladatelnost na vodítku [10 bodů]
 3. Ovladatelnost bez vodítka [10 bodů]
 4. Sedni-lehni-vstaň (na vodítku) [10 bodů]
 5. Odložení (vzdálenost 30 kroků) [10 bodů]

Cviky skupinové a speciální

Počet psů ve skupině 3 až 5. Složení a velikost skupiny určuje vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím.

 1. Ovladatelnost na vodítku ve skupině [10 bodů]
 2. Sedni-lehni-vstaň ve skupině [10 bodů]
 3. Odložení vleže ve skupině (na vodítku) [10 bodů]
 4. Přenesení psa psovodem a cizí osobou (5 + 5 metrů, pes má náhubek) [10 bodů]
 5. Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením [10 bodů]

Hodnocení zkoušky ZOP

Celkem lze získat 100 bodů. Minimální počet bodů pro splnění zkoušky je 70. Rozhoduje celkový počet získaných bodů za všechny cviky v obou částech zkoušky dohromady.

Známky
 • výborně - 90 až 100 bodů
 • velmi dobře - 80 až 89 bodů
 • dobře - 70 až 79 bodů
 • nesplnil - 0 až 69 bodů

Provádění cviků - pro základní část

1. Přivolání

(varianta 1. v klidu s předsednutím před psovoda)

Povely
 • "KE MNĚ" a upažení levé ruky s následným připažením.
 • "K NOZE" a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.

Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel "VOLNO" musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků. Psovod na pokyn rozhodčího zastaví a otočí se čelem ke psu, na další pokyn rozhodčího přivolá psa povelem "KE MNĚ". Pes má radostně a přímou cestou přiběhnout k psovodovi a usednout před něj. Na další povel "K NOZE" má pes usednou k noze psovoda.

(varianta 2. za pohybu k noze psovoda)

Povely
 • "K NOZE" a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.
 • Případně "SEDNI" a tlesknutí levou dlaní na levé stehno (možno použít u zastavení).

Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel "VOLNO" musí vzdálit od psovoda nejméně na 10 kroků. Psovod na pokyn rozhodčího zavelí povel "K NOZE". Pes se má radostně a přímou cestou zařadit k levé noze psovoda a pokračovat s ním v chůzi. Na pokyn rozhodčího se psovod zastaví a pes na povel "K NOZE" nebo "SEDNI" usedá k jeho levé noze.

Poznámka:
Součástí obou variant je i cvik VOLNO - povel "VOLNO" a ukázání pravou rukou do žádaného směru. Na tento povel se musí pes vzdálit minimálně 10 kroků od psovoda. Pokud se pes nevzdaluje ani po třetím povelu, může být cvik anulován.

2. Ovladatelnost na vodítku
Povely
 • "K NOZE" a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno
 • "SEDNI"

Pes na vodítku ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na jeho úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu. Vodítko je stále v pravé ruce a má být prověšené. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem. povel "K NOZE" je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "SEDNI"). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky - není povoleno.

3. Ovladatelnost bez vodítka

Obdoba cviku č.2 ovšem s neupoutaným psem. Pes by se v žádném směru neměl vzdálit od nohy psovoda více než 50 cm.

4. Sedni - lehni - vstaň
Povely
 • "SEDNI" - lehký úder levou rukou na levé stehno.
 • "LEHNI" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu.
 • "VSTAŇ" - mírné pokrčení v kolenou.

Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvává tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel.

Poznámka:
U zkoušky ZOP je možno tolerovat mírně upravené posunkové povely.

5. Odložení
Povely
 • "LEHNI" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
 • "ZŮSTAŇ" - mírné přiložení dlaně levé ruky před čenich psa

Psovod položí na určeném místě psa a dá mu povel "ZŮSTAŇ". Na pokyn rozhodčího se psovod vzdálí od psa 30 kroků, otočí se směrem ke psu a zůstane klidně stát. U psa není vodítko ani jiný předmět. Během tohoto cviku probíhá přezkoušení dalšího psa v poslušnosti. Opakování povelu znamená anulaci cviku. Pokud se pes vzdálí o více než 3 metry, je cvik anulován. Při nepřízni počasí (silná rosa, silný déšť, mráz apod.) může psovod - po předchozí dohodě s rozhodčím - odložit psa na vlastní textilní podložku velikosti svého psa. Rozhodčí však kontroluje nezávadnost podložky (čistotu, zápach aj.).

Provádění cviků - pro cviky skupinové a speciální

Všeobecná ustanovení

Počet psů ve skupině je 3 až 5, velikost i složení skupiny určuje vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím. Je žádoucí, aby ve skupině byli psi přátelští, kteří k sobě necítí žádnou antipatii, neboť jakýkoliv projev agresivity vůči ostatním psům či psovodům ve skupině může znamenat vyloučení psa ze zkoušky. pokud zde není uvedeno jinak, platí pro cviky v této části stejné povely i podmínky provádění jako v části základní. Cviky však na pokyny rozhodčího provádějí všichni psovodi i psi ve skupině současně. pro pohyb celé skupiny může rozhodčí použít další povely:

 • "VLEVO (VPRAVO) PROTICHODEM" - Povel se vydává, když je skupina v zástupu za sebou. Po povelu se psovod na prvním místě otočí ve smyslu daného směru (v poloměru cca 1 metr) do protisměru (o 180°). Ostatní pokračují až do místa, kde se 1. otáčel a provedou totéž. Skupina jde nakonec protisměrně.
 • "VLEVO (VPRAVO) ZATOČIT" - Obdoba předchozího povelu s tím rozdílem, že se psovod na povel otáčí v daném směru v poloměru asi 1 metr tak dlouho, dokud neuslyší povel "SMĚR PŘÍMÝ". Takto lze skupinu navést např do kolmého směru apod.

Bude-li ve skupině některý pes neukázněný tak, že svým chováním naruší opakovaně cvičení ostatních psů, může být jeho posuzování rozhodčím ukončeno. Pokud na zkouškách nebude potřebný počet psů plnících stejný stupeň zkoušky (alespoň tři), musí se skupina doplnit na potřebný počet pomocnými psy. tyto psy je povinen připravit pořadatel zkoušek. Vzdálenost psovodů ve skupině upraví před začátkem posuzování rozhodčí. Mezery by však po celou dobu posuzování neměly být menší než 2 metry a větší než 4 metry. psovodi ve skupině jsou povinni upravit své tempo chůze tak, aby řadu nepředbíhali, ani se příliš neopožďovali.

1. Ovladatelnost na vodítku ve skupině

(viz. cvik č.2 "Ovladatelnost na vodítku" pro základní část). Maximální hodnocení 10 bodů.

2. Sedni - Lehni - Vstaň na vodítku ve skupině

Provádí se pouze na vodítku, jinak platí popis cviku jako pro č.4 "sedni - lehni - vstaň" pro základní část. Maximální hodnocení 10 bodů.

3. Odložení v leže ve skupině

Psi jsou odloženi ve vzdálenosti 30 kroků po dobu 2 minut. Jinak platí popis cviku č.5 "odložení" pro základní část. Maximální hodnocení 10 bodů.

4. Přenesení psa psovodem a cizí osobou

Součástí tohoto cviku je přezkoušení návyku psa na náhubek. Pes má nasazen náhubek po celou dobu trvání cviku. Pokud pes projeví v průběhu cviku agresivitu k psovodovi či k cizí osobě (pomocníkovi), je cvik ukončen a anulován. Ze zkoušky však pes vyloučen není. Pes sebou má nechat manipulovat bez náznaku strachu a s dostatečným sebevědomím. Nemá z náruče skákat ani se vzpírat. Psovod ho může v průběhu cviku chválit a povzbuzovat.

Průběh cviku

Pro psy, které unese jedna osoba (závisí na fyzické zdatnosti psovoda a pomocníka). Psovod zvedne svého psa opatřeného náhubkem ze země či z vyvýšené podložky (lavice, stůl apod.) a v náručí ho nese 5 metrů k cizí osobě (pomocníkovi). Zde psa cizí osobě předá a ta jej v náručí přenese zpět do výchozího místa. Tam psa opatrně položí na zem nebo na podložku. Psovod jde zároveň s pomocníkem a psa si na výchozím místě převezme.

Pro psy, kteří musejí být (pro svoji váhu) nesení více osobami. Psovod a cizí osoba (jeden, případně více pomocníků), zvednou psa opatřeného náhubkem ze země či vyvýšené podložky, tak, aby cizí osoba nesla psa u hlavy. Pak v náručí nesou psa 10 metrů. mohou jít rovně a po 10 metrech psa položit na zem, nebo jdou 5 metrů a vrátí se zpět na výchozí místo a tam psa položí na podložku. Pokud psovod ze zdravotních důvodů nemůže svého psa přenášet, může ho (po dohodě s rozhodčím) nahradit jiný pomocník určený pořadatelem.

5. Chůze po nepříjemném materiálu

Nepříjemný materiálem se zde rozumí takový materiál, který není pro pohyb psa zcela běžný a vyžaduje od psa, aby svůj pohyb tomuto materiálu přizpůsobil. Pro přípravu cviku se doporučují tyto druhy materiálu - igelit, hrubší štěrk, sutiny, vlnitý plech nebo laminát, pás linolea, případně led. pro splnění cviku je nutné, aby se pes pohyboval alespoň po třech druzích materiálu. Každý druh má mít délku nejméně 3 metry a jednotlivé druhy mají na sebe navazovat. Pořadatel ručí za přípravu cviku. po dohodě s rozhodčím je možné užít i jiné než navrhované druhy materiálu, musí však splňovat daná kritéria.

Povely
 • "K NOZE" - tlesknutí levou dlaní na levé stehno
 • "SEDNI" - tlesknutí levou dlaní na levé stehno (při zastavení)

Psovod se psem na vodítku přechází určený prostor, na pokyn rozhodčího se zastaví a psa u nohy posadí. Na další pokyn rozhodčího pokračuje v chůzi. Pes by se měl chovat přirozeně, měl by jít sebevědomě u nohy a po zastavení ihned usednou. Neměl by projevovat nechuť k provedení cviku ani bázlivost.

 

Zkouška ZM

Účel

Zkouška základního minima ze Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice, vydaného Českomoravskou kynologickou unií. Slouží k prověření vloh psa k dalšímu výcviku, její splnění není vstupní podmínkou pro složení zkoušek jiných.

Kritéria pro zkoušku ZM

 1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
 2. Požaduje se kohoutková výška větší než 45 cm.
 3. Zkoušky se mohou účastnit i psi bez průkazu původu.
 4. Z účasti na zkouškách jsou vyloučeni psi s kupírovanýma ušima ve smyslu zákona č.246/1992 Sb. v platném znění narození po 1.7.1993 na území ČR.
 5. Účast na zkoušce není podmíněná splněním jiného druhu nebo stupně zkoušky.
 6. Povelová technika je uvedena ve zkušebním řádu u každého cviku. Může se jednat jak o povel zvukový nebo posunkový. Pokud jsou povoleny oba, může psovod použít jen jeden z nich nebo oba současně. Oslovení psa jménem je možné vždy před vlastním zvukovým povelem.

Obsah zkoušky ZM

 1. Stopa [max.50 bodů, min. 35 bodů]
 2. Poslušnost [max.50 bodů, min. 35 bodů]
 3. Obrana [max.50 bodů, min. 35 bodů]

Hodnocení zkoušky ZM

Celkem lze získat maximálně 150 bodů. Minimální počet bodů pro splnění zkoušky je 105. Rozhoduje však počet získaných bodů u jednotlivých cviků. Pokud se pes v průběhu akce samovolně vzdálí, zůstává psovod na místě a může psa na pokyn rozhodčího třikrát přivolat. Nepřijde-li pes k psovodu ani po třetím zavolání je posuzování ukončeno. Není také přípustné, aby v průběhu posuzování psa měl psovod u sebe hračky psa, potravu, či jiné předměty ovlivňující činnost psa. Nedodržení tohoto ustanovení vede k anulování té části zkoušky u níž bylo toto ustanovení porušeno. Je-li počet bodů u některého z nich nižší než 35 bodů, pes zkoušku nesložil. Neuspěje-li pes při zkoušce, může ji opakovat, časový odstup není stanoven.

Známky
 • výborně [V] - 145 až 150 bodů
 • velmi dobře [VD] - 135 až 144 bodů
 • dobře [D] - 120 až 134 bodů
 • uspokojivě [U] - 105 až 119 bodů
 • nedostatečně [N] - 0 až 104 bodů

Pokud se na soutěžích stanovuje pořadí psovodů, kteří mají shodou okolností stejný celkový počet bodů, rozhoduje vyšší počet bodů získaných při 1.obraně; 2.poslušnosti; 3.losem.

Provádění cviků

1. Stopa

(Stopa vlastní, minimálně 150 kroků dlouhá, nejméně 15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu. Časový limit 5 minut.)

Povely
 • "HLEDEJ"
 • "STOPA"
Příprava stopy

Tvar stopy, délku a umístění v terénu určí rozhodčí v souladu s podmínkami zkoušky. Stopu našlápne a klade podle jeho pokynů sám psovod. Při pokládání stopy mohou být přítomni jen nezbytní pracovníci, vedoucí akce a rozhodčí. (Přítomnost rozhodčího však není nezbytně nutná). Nášlap stopy se provádí tak, že psovod na určeném místě půl minuty stojí nebo mírně přešlapuje, aby pachově zdůraznil začátek stopy. Kolík nebo tabulku označující začátek stopy zabodne do země vlevo od své pozice. Stopa se nepokládá v takovém terénu a porostu, kde by vizuálně zanechala svůj směr. Stopa může od nášlapu vést rovně nebo vpravo či vlevo s odklonem nanejvýš 45°. Na vlastní trase jinak rovné stopy je ostrý lom v úhlu 90° vpravo nebo vlevo. Za lomem pokračuje stopa rovně. Celková délka stopy je 150 kroků. Na jejím konci leží předmět, který musí být z textilu nebo jiného materiálu snadno přijímajícího pachy, nesmí být z kovu či skla. Barva předmětu se nesmí nápadně odlišovat od terénu. Předmět nesmí být větší než 100×50×10mm. Při zkoušce nelze použít předměty, které mohou sloužit jako hračka psa. Předmět musí získat pach psovoda a to tak, že jej má nejméně 30 minut u sebe před kladením stopy. Použitý předmět se nesmí použít v pokračování cviku nebo pro cviky jiných psů. Předměty musí rozhodčí zkontrolovat. Po položení předmětu, který stopu ukončuje, pokračuje psovod kladoucí stopu dál v přímém směru ještě asi deset kroků, aniž by sled stopy přerušil. Rozhodčí, vedoucí zkoušek, pomocník ani pořadatel neodpovídají za neúmyslné porušení stopy zvěří, osobami, povětrnostními případně jinými vlivy. Ve vyjimečných případech (narušení stopy v delším úseku) je povoleno provedení stopy náhradní.

Vypracování stopy

Psovod se hlásí rozhodčímu se psem již připraveným k zahájení práce. Pokud je pes veden na stopovacím vodítku, je již připnuté na kovový obojek psa nebo na postroj. Jeho délka je bezpodmínečně 10 metrů. Psovod oznámí rozhodčímu jakým způsobem pes označuje předmět na stopě. (Pes v akci musí předmět oznámit stejným způsobem, který sdělil psovod rozhodčímu.) Uznávané způsoby označování předmětů (které však není možno vzájemně kombinovat):

 1. zvedání (pes stojí, sedí nebo aportuje - kombinace jednotlivých poloh je možná)
 2. označení (pes stojí, sedí nebo leží - kombinace jednotlivých poloh je možná)

Pes může stopu vypracovávat na volno (pes je zcela bez obojku, s řetízkovým obojkem, s postrojem) nebo na stopovacím vodítku (vodítko je připnuté na kovový obojek nebo na postroj). Jakmile pes zachytí počátek stopy, psovod jej vypustí na celou délku stopovacího vodítka a sám psa následuje. Odstup dodržuje v průběhu celé stopy a to i v případě, kdy pes pracuje na volno. Psa na stopovacím vodítku může pes mírným přitažením zpomalit. K jinému usměrňování psa však vodítko použít nesmí. Příležitostné chválení psa případně opakování povelu "HLEDEJ" nebo "STOPA" není chybou, ale není dovoleno používat jej na lomech a v blízkosti předmětů. Jakmile pes označí nebo zvedne předmět, jde psovod ke psu, zvedne předmět nad hlavu a ukáže jej rozhodčímu. Po ukončení stopy hlásí psovod rozhodčímu ukončení cviku a odevzdá nalezené předměty. (Odvolá-li rozhodčí psa ze stopy, podává psovod hlášení rovněž, dokončování stopy po odvolání se však nepovoluje.)

Hodnocení stopy

Posuzuje se zájem, snaha, spolehlivost a přesnost práce psa. U psovodů se sleduje způsob práce při uvádění a vedení psa. Rozhodčí ukončí práci psovoda a činnost psa když:

 • pes sejde ze stopy o více než 10m nebo když se vrátí o 10 metrů po stopě zpět za psovoda
 • pes sleduje stopu značně nepřesně, bez zájmu nebo bázlivě
 • je-li překročen časový limit 5 minut určený pro provedení stopy
 • psovod se sám podle orientačních bodů snaží sledovat stopu a ovlivňuje psa, aby ho udržel na trase stopy
 • psovod i přes napomenutí rozhodčího nedodržuje předepsaný odstup od psa

Důvodem ke ztrátě bodů je vybočování, nestejnoměrná nebo nadměrná rychlost sledování stopy, pomalé či nepřesné označování předmětů. Stejně tak postup s vysokým nosem, reakce na zvěř či myši, kálení a pod. Ovlivní-li psovod psa při označování předmětu, znamená to ztrátu bodů za předmět.

2. Poslušnost

a) Přivolání psa

Povoleny jsou oba způsoby přivolání psa - s usednutím před psovoda nebo s usednutím k noze psovoda.

Povely
 • "KE MNĚ" (pro usednutí před psovoda)
 • "K NOZE" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Cílem cviku je, aby pes na povel psovoda okamžitě, rychle a přímo přiběhl k psovodovi. Přivolání psa lze vyžadovat za pohybu nebo klidu psovoda. Pes musí být od psovoda vzdálen minimálně 10 kroků. Psovod hlásí rozhodčímu předem, pro který způsob se rozhodl. Neodběhne-li pes při vyslání alespoň do poloviny předepsané vzdálenosti, nelze přivolání hodnotit. Při klidu psovoda pes po přiběhnutí ihned usedá před psovoda. Při pohybu psovoda je pes přivolán k noze a dále pokračují v určeném pohybovém rytmu. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

b) Ovladatelnost na vodítku se střelbou

Povely
 • "K NOZE" - lehký úder levou rukou na levé stehno
 • "SEDNI"

Pes na vodítku ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na jeho úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu. Vodítko je stále v pravé ruce a má být prověšené. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem. Povel "K NOZE" je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "SEDNI"). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky -není povoleno.

Součástí této části zkoušky je střelba. Klid psa při střelbě se hodnotí po celou dobu trvání zkoušky. To znamená, že se hodnotí chování psa i k hlukům, které vyplývají z provozu nebo prostředí (střílení motorů z výfuku, hluk letadla aj.) Pes má být po výstřelu klidný a nesmí se dát rušit v požadované činnosti. Pokud pes po výstřelu projeví bázlivost nebo agresivitu, která mu nedovoluje plnit úkoly, je ze zkoušky odvolán. Dílčí bodové ztráty při střelbě se udělují u cviku, kde se projevily. Ráže použité pistole je stanovena v rozmezí 6 až 9 mm.

Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

c) Sedni-lehni-vstaň

Povely
 • "SEDNI" - lehký úder levou rukou na levé stehno
 • "LEHNI" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
 • "VSTAŇ" - mírné pokrčení v kolenou

Pes je na vodítku. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvává tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel. Za kvalitně provedené cviky lze získat maximálně 10 bodů.

d) Aport volný

Povely
 • "APORT" ("PŘINES") - ukázat rukou ve směru předmětu s nakloněním trupu
 • "PUSŤ" - při odebrání předmětu
 • "K NOZE" "SEDNI" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Aportem je předmět psovoda. Jako předmětu nelze použít hračky nebo části výstroje psa. (Míček a krátký pešek bez ouška je povolen.) Předměty určené k aportování musí být předem umístěny na cvičební ploše. Podání aportu psovi do tlamy před provedením cviku vede k anulování celé bodové hodnoty. Ke všem dílčím úkonům (odhození předmětu, vyslání psa, odebrání předmětu, usednutí psa k noze) dává povel rozhodčí.

Pes sedí volně u levé nohy psovoda. Psovod odhodí předmět do vzdálenosti nejméně 10 kroků. Pak příslušným povelem vyšle psa pro aport. Po povelu pes vybíhá co nejrychleji a nejkratším směrem pro předmět, který pevně uchopí a stejnou cestou se vrací k psovodovi. Pes usedne těsně před psovoda a zůstává sedět, aniž by předmět pustil nebo jej překusoval. (Nemá přijít do fyzického kontaktu se psovodem.) Na povel psovoda mu pes odevzdá předmět a zůstává sedět. Teprve na další povel usedá k jeho levé noze. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

e) Odložení psa

Povel
 • "ZŮSTAŇ" - mírné přiložení dlaně pravé ruky před čenich psa

Cvik odložení psa se provádí v závěru části poslušnosti. Odložení trvá po dobu, kdy další pes plní cviky poslušnosti téže zkoušky nebo po dobu, odpovídající tomuto typu zkoušky. Účelem cviku je, aby psovod mohl ponechat psa na určeném místě po určitou dobu, aniž by pes místo opustil. Psovod se psem stojí na značce, kde bude provádět odložení do doby než další pes provede přivolání. Potom na pokyn rozhodčího psa odloží a odchází do vzdálenosti 15 kroků. Pes po dobu odložení nemá vstávat, sedat si, válet se, štěkat, popolézat nebo popocházet. Pes nesmí určené místo opustit (se ztrátou bodů se tolerují 3 kroky). Chybou není poloha vleže na levém či pravém stehně. Umístění psovoda je 15 kroků od psa, psovod stojí čelem ke psu. Rušivými vlivy při odložení může být přítomnost jiných osob či jiných psů, kteří provádějí cviky ve vzdálenosti nejméně 20 kroků od odloženého psa. Psovod nesmí na psa působit a ovlivňovat jej k setrvání na místě. U psa nesmějí být ponechány předměty, které by jej měly na místě zdržet. Pro dlouhodobé odložení jsou na cvičišti vytyčena dvě místa - zvlášť pro psy a zvlášť pro feny. Vzdálenost mezi nimi je nejméně 5 kroků. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

3. Obrana

Poznámka: Jednotlivé cviky obrany po sobě plynule navazují.

a) Průzkum terénu

prostor 30×40 kroků, dvě zástěny

Povely
 • "REVÍR" - ukázání paží
 • "KE MNĚ" ("ZPĚT")

Účelem cviku je, aby pes vyhledal pomocníka v určeném prostoru. Průzkum se provádí v přírodním terénu 30×40 kroků, který musí obsahovat dostatek přirozených úkrytů nebo na stadionu, hřišti či cvičišti o rozměrech 80×100 kroků, kde musí být rozmístěno vždy 6 zástěn (3+3). Psovod prochází s upoutaným psem až na úroveň pátého úkrytu a a teprve odtud začíná revírování (pes tedy obíhá pouze pátou a šestou zástěnu). Chování psovoda, jeho postup terénem a usměrňování činnosti psa se má přizpůsobovat účelu cviku - příliš rychlý nebo pomalý postup, pískání, tleskání a pod. je chybou. Průzkum má být plánovitý, s postupným vykrýváním prostoru na obě strany. Hloubka prostupu psa nemá být delší než asi 20 kroků v přirozeném terénu, na cvičišti je určena rozmístěním zástěn. Při průzkumu terénu je kromě výše uvedených povelů dovoleno oslovit psa jménem. Psovod se pohybuje středem prohledávaného prostoru podle pokynů rozhodčího. Poslední povel "REVÍR" lze vydat, když pes protíná osu k zástěně s ukrytým pomocníkem. Činnost psa má být rychlá a přesná. Umělé úkryty (zástěny) má pes těsně obíhat. Maximálně lze získat 10 bodů.

b) Označení pomocníka

Účelem cviku je, aby pes svým chováním označil psovodovi místo úkrytu pomocníka - figuranta. Pomocník je vybaven ochranným rukávem, ochrannými kalhotami, případně i vestou a je vyzbrojen měkým obuškem (délky 55 cm, 2 cm silný, obalen kůží a opatřen poutkem). O umístění pomocníka rozhoduje rozhodčí (pravidlem však bývá, že je schován v šesté zástěně). Pomocník nesmí psa v průběhu cviku upozorňovat na místo svého úkrytu, dráždit jej k napadení, vyštěkání nebo setrvání psa na místě, kde je ukryt. Jakmile pes pomocníka při průzkumu terénu spatří nebo jej navětří, psovod zůstává klidně stát a může psa povely vybízet k označení pomocníka. Pes by měl místo úkrytu pomocníka oznámit štěkotem, u této zkoušky jsou povoleny i jiné způsoby. Pokud pes pomocníka označil nebo jej vyštěká, musí jej střežit nebo štěkat až do příchodu psovoda. Jakmile pes označí úkryt pomocníka, jde psovod na pokyn rozhodčího k úkrytu. Po označení pomocníka psovod psa přidrží za obojek a vyzve pomocníka, aby vystoupil. Nalezenou osobu nesmí pes napadat nebo od ní odbíhat. Maximálně lze získat 10 bodů.

c) Ochrana psovoda

Povely
 • "DRŽ" - ukázat do směru k pomocníkovi
 • "PUSŤ"
 • "KE MNĚ" ("ZPĚT")

Účelem cviku je, aby pes chránil psovoda před útokem pomocníka a pomáhal při likvidaci útoku. Ze vzdálenosti asi 5 kroků pomocník psa vydráždí a na pokyn rozhodčího podnikne na psovoda útok. V okamžiku útoku pomocníka psovod vypouští psa. Na útok pomocníka odpovídá pes provedením zákroku. Když pes provede zákrok, pomocník se psem ještě krátkou dobu bojuje a potom naznačuje údery. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a zůstává klidně stát. Psovod odvolá psa, uchopí ho za obojek a drží. Maximálně lze získat 10 bodů.

d) Zadržení pomocníka

Pomocník odbíhá směrem od psovoda a psa. Jakmile se vzdálenost od psovoda se psem zvětší na 25 kroků, dá rozhodčí pokyn k vypuštění psa. Psovod běží za psem ihned po vypuštění. Po dostižení pomocníka má pes ihned provést zákrok. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a psovod může dát povel k puštění. Na další pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí rozhodčímu ukončení obrany. Psovod může psa před, v průběhu i po zákrocích povzbuzovat. Maximálně lze získat 10 bodů.

e) Odolnost psa (s náznaky úderů)

Cílem cviku je přezkoušení psychické odolnosti psa vůči naznačovanému úderu a tvrdosti psa při střetech a boji s pomocníkem. Cvik je spojen se cvikem ochrana psovoda nebo se přezkušuje samostatně. Pes musí (i přes případný křik a nápřahy pomocníka) provést zákrok. Maximálně lze získat 10 bodů. Objeví-li se u psa bázlivost, je ukončeno posuzování obrany a dosud získané body se anulují.

ZKOUŠKA BH (DOPROVODNÉHO PSA)

Dělí se na:

 • Oddíl B (poslušnost)
 • Oddíl D (chování psa na veřejnosti a v dopravě)

Všeobecné ustanovení

Při zkoušce BH se neprovádí přezkoušení lhostejnosti k výstřelu.

Počet účastníků (psů) při zkouškách, kde jsou skládány pouze zkoušky BH je stanoven na jednoho rozhodčího do 15 startujících. Psi, kteří v oddílu B (poslušnost) nedosáhnou alespoň 70% bodu, nebudou připuštěni ke zkoušce v dopravní ruchu a na veřejnosti. Proto zkouška začíná vždy poslušností. Zkouška v dopravním ruchu se nehodnotí body, nýbrž rozhodčí psovodovi výsledek slovně sdělí a označí do výkonnostního průkazu „obstál“ nebo „neobstál“. Zkouška je složena, když v oddíle poslušnosti je zadáno nejméně 70% bodů a ve specielní části zkoušky budou rozhodčím cviky hodnoceny jako dostačující.

Případné opakování zkoušky není termínově omezeno. Každý výsledek zkoušky je, nezávisle na úspěchu zkoušky, zapsán ve výkonnostní knížce.

BH ODDÍL „B“ (poslušnost)

Cvik 1: Ovladatelnost na vodítku 15 bodů
Cvik 2: Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů
Cvik 3: Odložení v sedě za pochodu 10 bodů
Cvik 4: Odložení v leže s přivoláním 10 bodů
Cvik 5: Odložení dlouhodobé 10 bodů
Celkem   60 bodů


Rozhodčí dává pokyn k zahájení každého cviku. Všechny ostatní výkony, jako obraty, zastavení, změna způsobu chůze, atd., se provádějí bez pokynu rozhodčího. Zvukové povely jsou uvedeny v pokynech. Nevykoná-li pes cvik nebo jeho část ani na třetí zvukový povel, není tento cvik hodnocen. Místo zvukového povelu pro přivolání může být použito jméno psa. Použití jména psa spolu se zvukovým povelem pro přivolání je hodnoceno jako druhý povel.

V základním postoji stojí pes těsně a přímo u levé nohy psovoda tak, aby lopatkou byl v úrovni kolen psovoda. Každý cvik začíná a končí základním postojem. Závěrečný základní postoj každého cviku je současně vstupním základním postojem pro následující cvik, pokud není vyžadováno přemístění psovoda se psem. Zaujetí základního postoje na začátku cviku je povoleno jen jedenkrát.

Krátká pochvala je povolena pouze po ukončení cviku, ze základního postoje. Po jejím provedení zaujímá psovod nově základní postoj. V každém případě mezi pochvalou a zahájením nového cviku musí být zachována zřetelná přestávka (cca. 3 vteřiny). Po zaujetí základního postoje následuje provádění cviku. Po nejméně 10-ti a nejvíce 15-ti krocích dává psovod psu zvukový povel k jeho provedení. Mezi předsednutím a povelem k přisednutí, jako i při příchodu psovoda k odloženému psu, musí být zachovány zřetelné přestávky (cca. 3 vteřiny). Psovod může ke svému psu přistupovat zepředu nebo zezadu.

Naskakování psa na psovoda či hraní se psem není dovoleno. Obraty provádí psovod vlevo. Při těchto cvicích se může pes k noze psovoda dostávat obcházením nebo ze předu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Po přesednutí může pes zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho obcházením nebo zepředu,
vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky.

1. Ovladatelnost psa na vodítku (15 bodů)

a) Zvukový povel „K noze“. Zvukový povel je psovodu povolen jen pro vykročení a změnu způsobu chůze.

b) Provedení: Psovod se psem jde k rozhodčímu, psa posadí a podá mu hlášení. Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k noze psovoda pozorně, radostně a v přímém směru následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku psovoda lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda. Při zastavení musí pes samostatně, rychle a v přímém směru usednout. Na začátku cviku jde psovod se psem bez zastavení 40 až 50 kroků přímým směrem, po obratu čelem vzad a dalších 10-ti až 15-ti krocích předvede poklus a pomalou chůzi (vždy nejméně 10 kroků). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Jednotlivé změny způsobu chůze se musí od sebe zřetelně lišit rychlostí svého provedení. V normální chůzi se provádí nejméně po jednom obratu vpravo, vlevo a čelem vzad. V normální chůzi se provede minimálně jedno zastavení. Ke konci cviku na pokyn rozhodčího prochází psovod se psem skupinou nejméně 4 pohybujících se osob. Psovod se psem ve skupině jednu osobu zprava a jednu osobu zleva obchází a nejméně 1x se zde zastaví. Je na rozhodčím, zda si nechá cvik opakovat. Po opuštění skupiny zaujímá psovod se psem základní postoj.

c) Hodnocení: Předbíhání, vychylování psa do stran, zpožďování psa, dodatečné
zvukové povely, pomoc tělem, nepozornost, překážení nebo obtěžování psovoda psem je hodnoceno ztrátovými body.

2. Ovladatelnost psa bez vodítka (15 bodů)

Na pokyn rozhodčího psovod sedícího psa v základním postoji odepne z vodítka. Psovod si zavěsí vodítko kolem ramen nebo si ho schová do kapsy a jde se psem na volno do skupinky, kde se minimálně jednou zastaví. Po opuštění skupinky zaujme psovod krátce základní postavení a začíná předvedení chůze bez vodítka. Ostatní viz. cvik 1.

3. Odložení vsedě za pochodu (10 bodů)

a) Po jednom zvukovém povelu „K noze“, „Sedni“

b) Provedení: Psovod se psem bez vodítka vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po deseti až patnácti krocích si pes na zvukový povel „Sedni“ rychle a v přímém směru sedne aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších asi 30-ti krocích se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět a postaví se ke psu.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé sedání, neklidné a nepozorné odložení vsedě jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo sednutí lehne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.

4. Odložení psa vleže s přivoláním (10 bodů)

a) Po jednom zvukovém povelu: „K noze“, „Lehni“, „Ke mně“ a „K noze“.

b) Provedení: Psovod s neupoutaným psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po deseti krocích pes na zvukový povel k odložení rychle a v přímém směru ulehne, aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších asi třiceti krocích v přímém směru se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího povelem „Ke mně“ nebo jménem psa si psovod přivolá psa k sobě. Pes má přiběhnout radostně, rychle a přímým směrem, těstě a přímo se posadit před psovoda. Na zvukový povel „K noze“ si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé ulehnutí, neklidné odložení, pomalé přicházení, popřípadě otálení z příchodem, změna postoje psovoda, chyby při přesednutí a při ukončení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo ulehnutí sedne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.

5. Odložení dlouhodobé (10 bodů)

a) Po jednom zvukovém povelu „Lehni“, „Sedni“.

b) Provedení: Před zahájením cviků B jiného psa, odloží psovod psa zvukovým povelem „Lehni“ na místě určeném rozhodčím, nesmí u něho nechat vodítko či jakýkoliv jiný předmět. Psovod pak odchází cvičebním prostorem, aniž by se ohlédl, nejméně 30 kroků od psa a zůstává v jeho dohledu, obrácen zády k němu klidně stát. Po dobu provádění cviků 1 až 4 jiným psem musí pes, bez ovlivňování psovodem, klidně ležet. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé straně. Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího, dává psovod psu zvukový povel „Sedni“ na který se musí pes rychle a přímo posadit.

c) Hodnocení: Neklidné chování psovoda, jakož i jiná jeho skrytá pomoc psu, neklidné odložení, případně předčasné postavení se psa při příchodu psovoda (změna polohy), je hodnoceno ztrátovými body. Pokud pes vstane nebo si sedne nebo opustí-li místo odložení více než je délka jeho těla – v cviku pes neobstál. Pes, který při cviku 1 až 5 neobdržel minimálně 70% (42 bodů), je vyloučen z dalšího pokračování zkoušky. B)

Zkouška v pouličním ruchu

Všeobecně

Následující cviky se provádějí mimo cvičiště. Rozhodčí s vedoucím zkoušek určí, kde a jak budou cviky na veřejném prostranství provedeny, (ulice, cesty nebo veřejná místa).

Veřejná doprava nesmí být narušována. Provedení této části zkoušky vyžaduje, kvůli svému obsahu, větší časovou rezervu. Požadavky na přezkoušení jednotlivých částí nesmí být pro velké množství psů zkracovány.

Body nejsou za jednotlivé cviky tohoto oddílu zadávány. Pro hodnocení psů v tomto oddílu zkoušky je rozhodující celkový dojem chování psa na veřejnosti a v dopravě.

Průběh zkoušky

1. Chování psa ke skupině osob

Na pokyn rozhodčího, psovod se psem vedeným na vodítku, přejde na určené místo v ulici. Rozhodčí je následuje. Pes má jít s psovodem ochotně u jeho levé nohy na prověšeném vodítku. K chodcům a autům se má pes chovat klidně. Při chůzi psovoda se psem protíná jejich trasu běžící osoba. Pes se má chovatklidně. Psovod se psem jdou dále do stojící skupiny nejméně šesti osob, s jednou osobou psovod promluví a pozdraví se podáním ruky. Pes si na pokyn psovoda sedne nebo lehne a chová se během krátkého rozhovoru klidně.

2. Chování psa k cyklistovi

Psovod se psem na vodítku jde podél cesty, kde je zezadu předjede cyklista, který
zvoní. Následně se cyklista obrací a jede proti psovodovi a psu. Při míjení několikrát zazvoní. Míjení probíhá tak, že pes je mezi psovodem a projíždějícím cyklistou. Pes na vodítku má ukázat lhostejnost k cyklistovi.

3. Chování psa k autům

Psovod jde se psem na vodítku kolem více stojících aut. Jedno auto je nastartováno. Mezitím jde psovod a pes dále, vedle nich zastaví auto. Řidič stáhne okénko a stojícího psovoda prosí o informaci. Přitom si pes na pokyn psovoda sedne nebo lehne. Pes se má chovat k autu i ke všem dopravním zvukům klidně.

4. Chování psa k běžci nebo jezdci na kolečkových bruslích

Psovod jde se psem na vodítku po klidné cestě. Předběhnou je minimálně dva běžci. Běžci se vzdálí a přiblíží se další běžec, který psa i psovoda oběhne a běží dále bez změny rychlosti. Pes nemusí jít přesně u nohy psovoda, musí se však nechat stojícím psovodem v době probíhání osob usměrnit do sedu nebo lehu. Je důležité, že psovod psa během pohybu osob dokáže na povel usměrnit do polohy v sedě nebo leže. Místo běžců mohou být použiti také jezdci na kolečkových bruslích.

5. Chování psa k jinému psu

Při předběhnutí a projití jiného (jednoho) psa s psovodem, se má pes chovat neutrálně. Jdoucí psovod může opakovat zvukový povel „k noze“ nebo se zastavit a psa posadit nebo položit.

6. Chování připoutaného psa na vodítku v dopravním a pouličním ruchu, chování k lidem a zvířatům

Na pokyn rozhodčího jde psovod se psem připoutaným na vodítku rušnou ulicí. Na pokyn rozhodčího upoutá psovod psa na vodítku např. k plotu, sloupu, zábradlí apod. Psovod odejde mimo dohled. Pes má stát, sedět nebo ležet. Po dobu nepřítomnosti psovoda projde kolem osoba, v boční vzdálenosti asi pět kroků od upoutaného psa. Upoutaný pes se má během nepřítomnosti psovoda chovat klidně. Kolem upoutaného psa projde další osoba se psem na vodítku (nesmí být použit agresivní pes). Odložený pes nesmí na procházejícího psa útočit. Na pokyn rozhodčího psovod odloženého psa odvede.

Poznámka

Je ponecháno na rozhodčím, zda jednotlivé cviky provede s každým psem za sebou nebo zda provede jednotlivé cviky postupně se všemi psy.

 

Část 1: (60 bodů)

 

 

1. Ovladatelnost na vodítku: (15 bodů)

 

(Zvukový povel “K noze”) Ovladatelnost se provádí podle schématu.

2. Ovladatelnost bez vodítka: (15 bodů)

(Zvukový povel “K noze”) Ovladatelnost se provádí podle schématu.

3. Odložení v sedě: (10 bodů)

(Zvukový povel “K noze”, “Sedni”)

4. Odložení s přivoláním: (10 bodů)

(Zvukový povel: “K noze”, “Lehni”, “Ke mně”, nebo jméno psa, “K noze”)

 

5. Odložení psa: (10 bodů)

(Zvukový povel “Lehni”, “Zůstaň”. “Sedni”)

 

Část 2: (40 bodů)

Všeobecně

Cvik se provádí na veřejně přístupném místě (ulice, cesta, náměstí) s mírným dopravním provozem. Veřejná doprava a provoz v ulici nesmí být narušen.

Na místě přezkoušení jsou přítomni pouze zkoušený pes, jeho psovod, rozhodčí, případně vedoucí zkoušek. Všichni ostatní účastníci zkoušek se zdržují se psy stranou na vhodném a bezpečném místě, (klubovna, cvičiště, místo srazu atp.), kde jsou připraveni k přezkoušení psa. Provedení této částI zkoušky je pro svou zvláštnost náročné na čas. Požadavky jednotlivých cviků nesmí být povrchním způsobem zkracovány. Pro splnění této části zkoušky je směrodatný celkový pohled na psa, pohybující se v dopravním ruchu.

 

Schéma k části první, body 1 a 2 - ovladatelnost na vodítku a bez vodítka. Psovod dává psovi povel pouze při vycházení z výchozího bodu a při změnách rychlosti chůze, za další povely navíc jsou body dolů, rozhodčí psovodovi nevelí, psovod dodržuje dané schéma. U zastavení v průběhu i ve skupince se pes musí bez povelu posadit.

 

Obrazek